EU wil beter grip krijgen op eigen data

Nederlandse partijen bouwen een testomgeving waar clouddienstverleners kunnen onderzoeken hoe te voldoen aan de Europese cloudstandaarden, specificaties en regels van Gaia-X.

Trefwoorden: #cloud, #omgeving, #test, #TNO

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Niet-Europese partijen beheren grotendeels de Europese digitale infrastructuur en data. De VS host inmiddels zelfs al ruim 90% van de Westerse data.

Om die afhankelijkheid tegen te gaan is Gaia-X in 2020 opgericht met als doel een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen.

Met de nieuwe testomgeving sluiten de Nederlandse partijen aan bij een project binnen Gaia-X, genaamd Structura-X. Dit is een initiatief van 28 organisaties die in overeenstemming met de Gaia-X richtlijnen hun clouddiensten willen inrichten. Het Structura-X consortium bestaat vooral uit Europese Cloud Service providers en Internet Exchanges.

Binnen Structura-X wordt een gefedereerd ecosysteem van onafhankelijke Cloud Service Providers opgebouwd die gemeenschappelijke certificering en keurmerken dragen om uitwisselbaarheid van clouddiensten te bewerkstelligen.

Op deze manier ontstaat voor afnemers van infrastructuur en platformdiensten meer keuzevrijheid en ontstaat meer digitale soevereiniteit in het cloudlandschap.

Met steun van de Nederlandse Gaia-X hub, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, realiseren de Nederlandse partijen een nationale testomgeving. De bouw hiervan wordt uitgevoerd door de Nederlandse Gaia-X hub, TNO, BIT, Intermax, Info Support, SURF en AMS-IX.

Deze testomgeving wordt in eerste instantie opgezet op basis van de open-source technologie Kubernetes. BIT, Intermax en SURF koppelen hun onafhankelijk beheerde Kubernetes-clusters in combinatie met het open-source project Liqo met elkaar via private VLAN van de Amsterdam Internet exchange (AMS-IX).

Info Support verzorgt de monitoring van deze cloudfederatietestomgeving. TNO verzorgt de technische integratie en validatie van een aantal technische use cases binnen deze federatieve omgeving. Andere cloudfederatietechnieken worden in latere fases toegevoegd.

In deze eerste fase beproeven betrokken partijen in de testopstelling of data en berekeningen van cloudprovider naar cloudprovider kunnen verhuizen. Daarnaast test men in hoeverre capaciteiten van verschillende cloudproviders met elkaar te combineren zijn.

In volgende fases wordt de Nederlandse testomgeving gekoppeld aan Italiaanse, Duitse en Belgische testomgevingen om cloudfederatieprincipes over de landsgrenzen heen te bewerkstelligen.

Met het opzetten van deze Europese testinfrastructuur kunnen cloudproviders Gaia-X compliant clouddiensten aanbieden in een open ecosysteem.