WaterstofNet maakt 2de editie ‘Vlaams waterstofonderzoek’ beschikbaar

Een tweede, geactualiseerde versie van het onderzoeksrapport ‘Hydrogen Research in Flanders’ is vanaf nu beschikbaar. Doel van het rapport is samenwerking bevorderen en onderzoek versterken.

Trefwoorden: #onderzoek, #research, #Vlaanderen, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: WaterstofNet / Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE- In de Vlaamse onderzoeksinstellingen lopen heel wat activiteiten rond waterstof-gerelateerde onderwerpen.

Er zijn verschillende groepen actief in materiaalonderzoek voor waterstofproductie. Er gebeurt onderzoek rond transport en opslag van waterstof. En anderen bestuderen dan weer de verschillende toepassingen.

Dit onderzoek was vrij gefragmenteerd en er was geen duidelijk overzicht over al de verschillende activiteiten. Daarom heeft WaterstofNet in 2021 een grondige inventarisatie gemaakt en begin 2022 een eerste ‘cataloog’ uitgebracht.

Hierin zijn de verschillende relevante onderzoeksgroepen met hun expertise opgenomen. Dit lijvig en erg interessant onderzoeksrapport kreeg begin dit jaar een update en is nu beschikbaar.

Het doel van dit overzicht is samenwerking rond waterstof tussen onderzoeksgroepen onderling en tussen kennisinstellingen en industrie te bevorderen.

Op die manier draagt dit rapport bij aan de realisatie van de Vlaamse waterstofvisie. Daarin is het versterken van onderzoek één van de prioritaire doelstellingen.

Klik hier om het (Engelstalige) rapport te downloaden.