EnergyVille en EducaThor starten met Energy Unplugged

Het doel van Energy Unplugged is lesgevers (leraren en docenten) kennis en inzicht te geven in de energietransitie, zodat zij die kennis dan weer door kunnen geven aan hun leerlingen en studenten.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #Thor, #transitie

Lees verder

Opleiding

( Foto: EnergyVille )

ENGINEERINGNET.BE - Het (hoger) onderwijs schenkt de laatste jaren veel aandacht aan duurzaamheid. Energie is daarin een belangrijk thema.

De energietransitie is momenteel in volle ontwikkeling; we maken de overgang van fossiele brandstoffen naar alternatieve, nieuwe energiebronnen. Maar hoe leg je dit nu precies in de klas of aula uit?

Om deze reden organiseerde EnergyVille, samen met EducaThor, Energy Unplugged voor leerkrachten (in opleiding) en docenten. De deelnemers maakten eerst kennis met het educatieve aanbod van EducaThor en brachten een bezoek aan TECHville en het Smart Grid Labo. 

Daarop volgde een rondleiding door de labo's van EnergyVille waar de lesgevers zagen hoe er gewerkt wordt aan de energiesystemen van de toekomst.

General Manager Gerrit Jan Schaeffer: "We hechten binnen EnergyVille belang aan het 'teach-the-teacher' principe, waarbij lesgevers de juiste kennis en tools aangereikt krijgen om de ontwikkelingen binnen de energietransitie - op een begrijpelijke manier - aan hun leerlingen en studenten over te brengen".