Akkoord over Europese Chips Act

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben in trialoog een politiek akkoord bereikt over de verordening ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders om op die manier tekorten te vermijden.

Trefwoorden: #chips, #Europa, #halfgeleider, #wetgeving

Lees verder

Nieuws

( Foto: tina940516 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De tekorten aan halfgeleiders hebben duidelijk gemaakt dat Europa voor het ontwerpen en produceren van halfgeleiders sterk afhankelijk is van derde landen.

De Chips Act heeft daarom tot doel het huidige mondiale marktaandeel van de EU tegen 2030 te verdubbelen tot 20%. De Chips Act is gebaseerd op drie pijlers:

  • Het "Chips for Europe"-initiatief ter ondersteuning van grootschalige technologische capaciteitsopbouw, met als doel om de overdracht van laboratoriumkennis naar de fabriek te vergemakkelijken, de kloof tussen onderzoek & innovatie en industriële activiteiten te overbruggen en de industrialisering van innovatieve technologieën door Europese bedrijven te bevorderen.
  • Een kader voor leveringszekerheid en veerkracht door het aantrekken van investeringen en heeft tot doel om publieke en private investeringen in productiefaciliteiten voor chipfabrikanten en hun leveranciers te stimuleren.
  • Een monitoring- en crisisresponssysteem om te anticiperen op leveringstekorten en te reageren op crises. In de besluiten wordt een coördinatiemechanisme tussen de lidstaten en de Commissie vastgesteld om de samenwerking met en tussen de lidstaten te versterken, het aanbod van halfgeleiders te monitoren, de vraag te ramen, op tekorten te anticiperen en zo nodig een crisisfase in werking te stellen.