50 miljoen euro voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

De nieuw te bouwen faciliteit, gelegen op de Nederlandse Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, dient als internationaal knooppunt voor onderzoek naar de versnelde ontwikkeling van circulaire plastics.

Trefwoorden: #campus, #circulair, #plastic, #TNO

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De Nederlandse kennisinstelling TNO heeft samen met Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus een overeenkomst getekend voor de start van de nieuwe faciliteit, geheten Brightlands Circular Space.

Hier zullen wetenschap en bedrijfsleven werken aan het hergebruiken van afval als grondstof voor nieuwe producten.

Zowel Nederland als Europa willen in 2050 een economie waarin afval zoveel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten. Brightlands Circular Space gaat als onderdeel van het landelijke programma Circular Plastics NL hieraan bijdragen door alle onderdelen van het proces en verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Het biedt daarmee op maat mogelijkheden voor het testen en opschalen van innovatieve recyclingtechnologieën en opleiden van talent. Daarbij brengen de drie initiatiefnemers kennis, middelen en netwerken in, samen met industriële partners.

De faciliteit zal uit verschillende gebouwen bestaan op een oppervlakte van ruim 4 hectare. In die gebouwen is alle apparatuur en expertise aanwezig voor het onderzoeken, ontwikkelen, analyseren en testen van grootschalig hergebruik van plastic afval.

Voorbeelden zijn mechanische of chemische recycling, alsook voor herverwerking, industrieel design, en opschaling tot nieuwe materialen en producten. Daarbij brengen de drie initiatiefnemers kennis, middelen en netwerken in, samen met industriële partners.

Het Nederlandse Nationaal Groeifonds stelt, via het CircularplasticsNL programma, 25 miljoen euro beschikbaar voor de demonstratie faciliteiten van Brightlands Circular Space. De founding partners investeren samen ook 25 miljoen euro. Naar verwachting is Brightlands Circular Space in 2026 operationeel.