Optimalisering verstuivingsmethode voor betere werking spray

De Nederlandse Universiteit van Amsterdam onderzoekt samen met MedSpray hoe medicijnen voor aandoeningen aan de luchtwegen, zoals COVID-19, op efficiëntere wijze rechtstreeks in de longen zijn toe te dienen.

Trefwoorden: #covid, #luchtwegen, #medicijnen, #slijm, #spray

Lees verder

research

( Foto: Universiteit van Amsterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Luchtwegaandoeningen vormen wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken.

De recente SARS-CoV-2-pandemie heeft ons laten beseffen dat effectieve en breed geaccepteerde therapieën tegen zulke ziektes nog altijd ontbreken, maar hoognodig zijn.

Het rechtstreeks toedienen van medicijnen in de longen met behulp van aerosolen, kleine druppeltjes in de lucht, maakt gerichte therapeutische effecten mogelijk, terwijl de bijwerkingen door stelselmatige blootstelling aan medicijnen worden verminderd.

Het afzetten met behulp van aerosolen is in het algemeen echter niet heel efficiënt, aangezien maar 5-15% van de toegediende medicatie in de longen wordt afgezet.

De reden daarvoor is dat aerosolen in het algemeen sterk variëren in grootte, wat leidt tot inefficiënte afzetting in de hogere in plaats van in de lagere luchtwegen. Daarbovenop vormt de degradatie van het medicijn gedurende de verstuiving een uitdaging.

Postdoc onderzoeker Kaili Xies richt zich op het overbruggen van de kloof tussen het vormen van aerosolen en het transport van medicatie in de luchtwegen. Hij stelt een innovatieve zachte verstuivingsmethode voor, waarmee het samenkomen en groeien van aerosolen verminderd wordt.  

Xie zal met deze geoptimaliseerde verstuivingsmethode onderzoeken hoe medicijn-aerosolen terechtkomen op het slijm in de luchtwegen, en daarmee strategieën ontwikkelen om gerichte aerosol-afzetting te verbeteren.

Ook zal hij het transport van medicijnen in de luchtwegen voor verschillende luchtwegaandoeningen onderzoeken.

Het project zal leiden tot aanpasbare en toepasbare technologieën voor het bevorderen van de afzetting van medicijnen in de luchtwegen met behulp van aerosolen.