• 27/06/2013

Nieuwe lichting FWO wetenschappers aan de slag

De Raad van Bestuur van het FWO heeft de nieuwe onderzoeksmandaten toegekend voor het academiejaar 2012-2013.

Trefwoorden: #Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, #FWO, #mandaten, #onderzoekers, #onderzoeksmandaten, #wetenschappers

Lees verder

research

( Foto: Bayer Cropscience )

ENGINEERINGNET.BE -- 214 nieuwe wetenschappers kunnen dankzij een FWO-beurs hun doctoraat voorbereiden. Zij werden door een bevoegd expertpanel geselecteerd uit een groep van 950 aanvragers.

Tevens kunnen er 166 nieuwe postdoctorale onderzoekers aan de slag, samen met 17 extra Pegasus Marie Curie Short-mandaten (een programma voor onderzoekers uit het buitenland). Zij werden geselecteerd uit respectievelijk 650 en 77 aanvragers.

Naast de grote groep van pre-en postdoctoraten, treden er ook 5 klinische doctoraatsstudenten en 8 nieuwe fundamenteel klinische onderzoekers in dienst. De Raad van Bestuur kende ook vijf Bijzondere Doctoraatsbeurzen toe.

In totaal brengt dit het aantal onderzoekers onder de FWO-vlag op 1788, evenveel als in 2012. De aantallen aan vraagzijde stijgen de laatste jaren sneller dan de mogelijk toe te kennen mandaten.

Er tekent zich, al enkele jaren, ook een tendens af dat het aantal aanvragen voor deze mandaten erg stijgt, maar dat, ondanks bijkomende investeringen, het beschikbare aantal mandaten ditzelfde tempo niet kan bijbenen.

Zo zijn de slaagkansen voor aspiranten van 30% (in 2008) tot 21% (in 2012) gedaald, voor postdoctoraten is dit resp. van 35% tot 26%.

Internationaal wordt 33% als een redelijke slaagkans beschouwd, omdat deze niet ontmoedigend werkt of massale uitwijking naar andere landen zou vermijden.

Het FWO ondersteunt haar wetenschappers door het uitbetalen van een loon, met daarnaast ook een forfaitaire werkingstoelage die zij vrij kunnen besteden voor hun onderzoek.

In november zullen ook de middelen voor de onderzoeksprojecten worden toegekend, waarmee naast apparatuur en gewone werking eveneens wetenschappelijk en technisch personeel kan worden gefinancierd.


(GL)