• 07/11/2013

Laserlassen vereist precieze aandrijving

Bij het laserlassen, een populaire techniek in metaalbewerking, wordt door machinefabrikanten beroep gedaan op de performante aandrijvingen van Wittenstein.

Trefwoorden: #Balliu, #laserlassen, #metaalbewerking, #Wittenstein

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE -- Omwille van zijn precisie en hoge afwerkingsgraad is het laserlassen een populaire techniek in metaalbewerking.

Maar net die precisie stelt bijzonder hoge eisen aan machinefabrikanten, want de werkstukken en de laserspot moeten bij het lassen zeer nauwkeurig gepositioneerd worden. Bij dit soort toepassingen doen de machinefabrikanten een beroep op de performante aandrijvingen van WITTENSTEIN.

In België is Balliu een gerenommeerde fabrikant van machines voor het lasersnijden, laserlassen en lasercladden. Het bedrijf uit Lokeren heeft een historiek die teruggaat tot 1894, toen de familie Balliu in Gent startte met de productie van machines voor de ontharing van konijnenvellen.

Vandaag worden dergelijke machines in ons land niet meer gemaakt, maar het konijn in het logo van Balliu MTC nv herinnert u wel nog aan deze activiteit, die 3 generaties lang bepalend was voor de machineconstructeur. Sinds de jaren ’80 verschoof het zwaartepunt van de activiteiten naar de productie van CNC-machines voor laserbewerkingen.

Balliu ontwerpt en fabriceert 2D- en 3D machines voor het snijden, lassen en cladden van platen, profielen en werkstukken. Deze machines komen over heel de wereld terecht in de meest veeleisende toepassingen.

Het bedrijf maakt sinds 2002 deel uit van de Ogepar Holding. Een sterke financiële groep waar ook de Belgische bedrijven ABC Diesel en Pegard Productics toe behoren. Met 35 medewerkers wordt een jaarlijkse omzet gehaald van 8 à 10 miljoen euro.

Zijpanelen voor treinwagons
Bij ons bezoek aan Balliu in september werd in de fabriek de laatste hand gelegd aan een laserlas- en snijmachine voor een Indiase spoorwegmaatschappij. De machine is in staat om volledig automatisch 25 meter lange zijpanelen voor treinwagons te produceren.

“De doorlooptijd op de machine bedraagt 2 uur en 15 minuten”, zegt Wim Goossens, manager van het studiebureau en de mechanische afdeling bij Balliu.

“De productie in Chennai gebeurde tot nu toe grotendeels manueel. Een team van 20 Indiase arbeiders werkt er nu 3 dagen aan om een dergelijk paneel af te leveren.” Het verklaart het complexe opzet van de machine en de doeltreffendheid van de automatisering.

De machine vertrekt van kleine platen van 2,1 bij 1,25 meter die door zuignappen op een voedingstafel gelegd worden om ze perfect te positioneren alvorens ze door te schuiven naar de snijtafel.

Daar wordt elke plaat eerst met de laser getrimd. De randen moeten zeer precies afgesneden worden want de ruimte tussen 2 opeenvolgende platen mag bij het lassen slechts een tiende van een millimeter bedragen.

In de klembak wordt een nieuwe, getrimde plaat tegen het reeds geproduceerde deel van een zijpaneel geschoven waarna de laser beide aan elkaar last. Op die manier komt stap per stap het zijpaneel van een trein tot stand, waarbij telkens ook de nodige uitsparingen uitgesneden worden voor ramen, deuren, drukknoppen, enz.

Een rollenbaan die in de snijtafel geïntegreerd is, laat het paneel bij elke stap een stukje doorschuiven waarna een bijkomende plaat aangebracht en verwerkt kan worden. Achter de 6 meter lange snijtafel kan het paneel doorgeschoven worden op een rollenbaan.

Hoewel de laserbewerkingen vrij spectaculair ogen is een dergelijke machine in de eerste plaats een knap staaltje van aandrijftechniek. Boven de voedingstafel rijdt een kolom die nieuwe platen aanbrengt en positioneert.

Een tweede portaal boven de snijtafel bevat de laserkoppen voor het lassen en snijden. Daarachter bevindt zich nog een derde portaal dat de plaat mee doorvoert en dat na het snijden de overtollige stukken metaalplaat (ramen en deuren) uit de panelen haalt.

Al deze bruggen worden langs beide zijden van de machine aangedreven met een tandheugel- en rondselsysteem – een systeem dat ook voor de aandrijving van de Y-as, dwars over de machine, gebruikt wordt. De tandheugels komen van WITTENSTEIN, net als de vertragingskasten waar de rondsels van het tandheugel- en rondselsysteem deel van uitmaken.

Technologische evolutie
Interessant is dat Balliu tien jaar geleden al twee vergelijkbare machines maakte voor andere vestigingen van de spoorwegmaatschappij, wat het mogelijk maakt om een balans op te maken van de technologische evolutie in de afgelopen tien jaar.

Wim Goossens: “In de eerste machines hadden we tandheugels van een halve meter. Nu is dat twee meter, wat de montage een stuk eenvoudiger maakt. Wij gebruiken aan elke zijde van de machine vier tandheugels na elkaar, over een afstand van 7 meter. De afwijking op die 7 meter bedraagt nergens meer dan een tiende van een millimeter. De nauwkeurigheid is enorm toegenomen. De P6 tandlatten die we nu gebruiken zijn even precies als de P5-klasse op de vorige machine.”

De grootste winst in precisie zit echter in de rondsels, die in tien jaar tijd de helft kleiner geworden zijn.

“Vroeger moesten deze rondsels voldoende groot zijn om genoeg materiaal te hebben om ze te kunnen vastschroeven op de as van de vertragingskast”, legt Jelle Van Deun van WITTENSTEIN uit. “Nu worden de rondsels met een speciaal procedé elektrolytisch gelast waardoor ze veel kleiner mogen zijn. De las heeft ook een positieve invloed op de stijfheid van de aandrijving.”

Wim Goossens: “Door de kleinere diameter is de lineaire fout van de aandrijving veel kleiner. De verbeterde stijfheid komt dan weer de dynamiek en nauwkeurigheid van de machine ten goede.”

Elk project een nieuwe uitdaging
De keuze voor WITTENSTEIN is bij Balliu grotendeels ingegeven door dit soort van technische aspecten. Lasermachines stellen hoge eisen inzake aandrijftechniek, en dat is net de specialiteit van WITTENSTEIN.

Doordat men veel machine op maat maakt, is elk project een nieuwe uitdaging met telkens zijn specifieke eisen op het vlak van precisie, dynamiek en belasting. De goede samenwerking met WITTENSTEIN en het uitgebreide gamma aan componenten maakt dat voor elk project binnen het beschikbare budget een passende, performante oplossing gevonden kan worden.

En de machine voor de productie van zijpanelen voor treinen, die is intussen in 7 containers verscheept naar India en zal binnekort in de werkplaats van de spoorwegmaatschappij weer worden geassembleerd. Om de paar uur wordt er voortaan een nieuw en kwalitatief hoogstaand zijpaneel afgeleverd.

Meer informatie over Balliu MTC nv vindt u op www.balliu.be
Meer informatie over WITTENSTEIN bvba vindt u op www.wittenstein.biz

Contactgegevens:
WITTENSTEIN bvba
Vaartstraat 90 - B-9270 Kalken
Tel: 09/3267380
marketing@wittenstein.biz

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
WITTENSTEIN


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.