UAntwerpen werkt aan zonnecollectorsysteem in gietasfalt

In samenwerking met bitumenproducent NYNAS vernieuwde de UAntwerpen de labo's van de onderzoeksgroep Wegenbouwkunde. Dit maakt baanbrekend onderzoek naar asfalt mogelijk.

Trefwoorden: #asfalt onderzoek, #asfalt warmte, #asfalt zonnecollector, #bitumen onderzoek, #nynas

Lees verder

Nieuws

( Foto: Nynas )

ENGINEERINGNET.BE - De onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van UAntwerpen werkt al langere tijd samen met NYNAS, producent en leverancier van bitumen, het bindmiddel in asfalt. Die samenwerking wordt nu heel zichtbaar in de totaal vernieuwde infrastructuur op de Campus Paardenmarkt.

De onderzoekstroep voert o.a. duurzaamheidsproeven en innovaties op bitumineuze materialen, van bitumen tot asfalt. “Onze groep is gespecialiseerd in academisch onderzoek," vertelt coördinator prof. Wim Van den bergh. “Zo werken we onder meer aan een verlaging van de productietemperatuur van asfalt, recyclage van oude roofing in asfalt en aan geluidsreducerende toplagen.”

De innovaties van de Antwerpse onderzoekers kunnen op termijn voor een revolutie in de wegenbouw zorgen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een asfaltzonnecollectorsysteem met gietasfalt. “We ontwikkelen een asfalt dat eigenlijk de eigenschappen van een zonnepaneel heeft”, legt prof. Cedric Vuye uit. “Door kleine buisjes in het asfalt in te werken, kunnen we de warmte waar het asfalt aan blootgesteld wordt, nuttig gaan gebruiken.”

Op die manier kan bijvoorbeeld een supermarkt met een parkeerdak in asfalt de opgeslagen warmte in de winkel gebruiken. Vuye: “In onze labo’s voeren we al proeven uit met dit asfalt. Binnenkort kunnen we de techniek op grote schaal gaan uittesten op een terrein in de Antwerpse haven, in samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Daarbij werd advies gevraagd aan NYNAS voor een geschikt bindmiddel. Zij hebben premium bindmiddelen ontwikkeld voor dergelijke speciale toepassingen, die we hiervoor toepassen.

Deze techniek heeft trouwens nog meer voordelen: als het asfalt de warmte kan bijhouden, kunnen we het wegdek sneeuwvrij houden. In de zomer zal minder schade door spoorvorming optreden door het onttrekken van de warmte.”