Deutsche Telekom wint gunning voor kilometerheffingssysteem in België

Deutsche Telekom haalt via IT-afdeling T-Systems en SSP Satellic overheidscontract binnen voor ontplooiing van kilometerheffingsysteem voor vrachtwagens in België.

Trefwoorden: #deutsche telekom, #ilometerheffing, #obu, #overheid, #satellic, #strabag, #t-systems, #viapass

Lees verder

Nieuws

( Foto: Deutsche Telekom )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben de aanbesteding voor het aangekondigde kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton aan Satellic gegund.

Satellic, een ' Single Service Provider', is voor 76 procent eigendom van Deutsche Telekom's afdeling T-Systems en voor 24 procent van Strabag.

Het contract heeft een looptijd van 12 jaar en voorziet in een eerste fase, waarin Satellic het nieuwe kilometerheffingssysteem zal opbouwen in de komende 18 maanden.

Medecontractant aan Belgische zijde is Viapass, de hiervoor speciaal in het leven geroepen instantie van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Satellic won het pleit op basis van een intelligent tolsysteem dat al in Duitsland operationeel is en dat via satelliettechnologie werkt. De heffing gebeurt met de hulp van een On-Board-Unit (OBU), die de vrachtwagenchauffeurs bij een afgiftekantoor zullen ontvangen.

Deze OBU registreert door middel van gps-signalen en mobiele communicatie het traject van de vrachtwagen en de secties van de wegen waar de kilometerheffing van toepassing is.

De in Brussel gevestigde onderneming laat weten 'de komende weken samenwerkingsovereenkomsten te zullen afsluiten met Belgische ondernemingen om de implementatie van het systeem aan te pakken.'


ACHTERGROND
In de toekomst zullen zowel binnenlandse als buitenlandse vrachtwagens tol moeten betalen in België. De precieze tarieven van de kilometerheffing zullen op een later tijdstip worden vastgelegd door de Belgische gewesten in overleg met de transportsector. Er zullen verschillende tarieven worden gehanteerd, afhankelijk van de milieukenmerken, gewicht van het voertuig en plaats. De Belgische instanties zien de inkomsten van de tolheffing als een belangrijke bijdrage tot het behoud en het onderhoud van de binnenlandse verkeersinfrastructuur.