UAntwerpen en Aquafin gaan rioolwater in Lier op drugsdeeltjes onderzoeken

Universiteit Antwerpen wil samen met Aquafin project opzetten dat haalbaarheid bestudeert om druggebruik in te schatten aan hand van louter meetwaarden rioolwater. Lier wordt 'proefkonijn'.

Trefwoorden: #afvalwater, #aquafin, #drugs, #medicatie, #onderzoek, #research, #riool, #uantwerpen, #universiteit antwerpen

Lees verder

research

( Foto: Universiteit Antwerpen, Alexander van Nuijs )

ENGINEERINGNET.BE - Sinds 2007 werken Aquafin en de UAntwerpen samen voor het monitoren van drugs- en medicatiepartikels in het Vlaamse rioolwater.

In dat kader haalde de universiteit samen met zestien andere instituten in verschillende landen een grote Europese subsidie binnen. Met een deel van deze fondsen willen de wetenschappers in Lier een studie uitvoeren. De bedoeling is de gemeten waarden in het rioolwater te valideren door het afnemen van vragenlijsten.

Onderzoeker en projectleider Alexander van Nuijs van het departement Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen: "Op dit moment kunnen we via de analyse van rioolwater al achterhalen hoeveel drugsdeeltjes er in zitten, maar er is nog niet bekend of dit ook rechtstreeks aan drugsgebruik te verbinden is. Hiervoor zullen er gedurende drie maanden monsters worden genomen uit de waterzuiveringsinstallatie in Lier."

“Tegelijkertijd zullen we wekelijks vragenlijsten uitsturen zodat we kunnen nagaan of veranderingen in gebruik ook meteen in het rioolwater te zien zijn”, vertelt prof. Guido Van Hal. “Hierbij zijn we niet alleen geïnteresseerd in het gebruik van drugs zoals cannabis of cocaïne, maar ook in medicijnen (zoals Rilatine of morfine, redactie), alcohol- en tabaksgebruik.”

Volgens de onderzoekers zou de validatie van de meetgegevens een grote stap voorwaarts betekenen in het rioolwateronderzoek. Projectleider van Nuijs: "Uiteindelijk zou dit kunnen betekenen dat men het drugsgebruik kan inschatten puur en alleen door afvalwater te gebruiken en hoeft de vragenlijstmethode, die tijd- en geldrovend is, niet meer ingezet te worden."

Het voorgestelde onderzoek is baanbrekend van aard, in die zin dat het de eerste keer is in België dat dit soort validatie-onderzoek zal plaatsvinden.


ACHTERGROND
Hoewel het onderzoek oorspronkelijk op zeer lokale schaal werd uitgevoerd (en later op Belgische en Europese schaal), begint Aquafin naar eigen zeggen uit onverwachte hoek de vruchten te plukken van zijn samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Europa legt namelijk almaar meer belangstelling aan de dag voor de aanwezigheid van micropolluenten en prioritaire stoffen in water. Meer van die stoffen krijgen normen. En veel van die stoffen zijn aanwezig in rioolwater.

"Door mee te werken aan het onderzoek van de Universiteit Antwerpen krijgen wij ook meer informatie over welke chemische verbindingen kunnen verwijderd worden in een RWZI. Of meer gegevens over welke zuiveringstechnologie het best geschikt is om chemische stof X of verbinding Y af te breken. Deze informatie kan het - dure - onderzoek van onze eigen onderzoeksafdeling vooruit helpen", stelt Aquafin.

Toch bleek de samenwerking niet altijd even evident: "Maar door het maatschappelijk engagement van Aquafin werd ze nooit in vraag gesteld, ook al werd er steeds meer gevraagd aan haar medewerkers."

Zo zal Aquafin voor dit onderzoek de 24-uren-stalen van het ongezuiverde en het gezuiverde rioolwater leveren en zorgen voor een correcte bewaring van de waterstalen. Ook geeft ze de onderzoekers alle noodzakelijke informatie over de opgepompte debieten, de gebruikte zuiveringstechnologie en de behandelde vuilvrachten.