Thierry Burki: ”Arbeidsmarkt is grootste uitdaging voor onderhoudsbranche”

CEO Thierry Burki van Bilfinger ROB,voorzitter van Agoria's Contracting & Maintenance-bedrijfsgroep: "Onze grootste uitdaging? Talent aantrekken." En de spelregels laten respecteren.

Trefwoorden: #agoria, #arbeidsmarkt, #bilfinger, #bilfinger rob, #contracting, #contractor, #maintenance, #onderhoud, #Thierry Burki

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Thierry Burki, de voorzitter van de bedrijfsgroep Contracting & Maintenance van de techfederatie Agoria, ziet twee grote uitdagingen voor de onderhoudsbranche in België.

Aan de ene kant wil hij de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven op peil houden tegenover buitenlandse bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regelgeving, en – uiteraard – voldoende technisch personeel aantrekken en behouden.

Naast voorzitter is Burki CEO van Bilfinger ROB, een installatiebedrijf gespecialiseerd in de montage en het onderhoud van leidingsystemen en fornuizen voor de (petro-)chemische industrie en de energiesector. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vervolmakingscentrum voor lassers (VCL) en bestuurslid bij de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De bedrijfsgroep Contracting & Maintenance, bestaande uit Belgische ondernemingen die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden op werven en het onderhoud van industriële installaties, heeft voor de komende jaren alvast vier speerpunten vastgelegd: arbeidsmarkt, veiligheid, concurrentiekracht en innovatie.

“Om competitief te blijven, moet ook het onderhouds- en installatiegebeuren innoveren, dat hoeft geen betoog”, stelt Burki. “We buigen ons over de vraag hoe we onze processen kunnen finetunen en innovatieve diensten kunnen ontwikkelen. Cruciaal hierbij is dat we niet alleen naar elkaar kijken, maar onze blik verruimen naar andere branches en speuren naar vernieuwende concepten die we naar Contracting & Maintenance kunnen vertalen.”

Kunnen lokale spelers zich nog voldoende handhaven binnen een sector waarin zoveel internationale groepen actief zijn?
Thierry Burki: “Er is zeker plaats voor lokale spelers. Probleem is wel dat buitenlandse bedrijven het niet altijd even nauw nemen met onze strenge Belgische regelgeving. Als sectorcomité leveren we dan ook grote inspanningen om de spelregels duidelijk te maken en ervoor te zorgen dat er nauwlettend wordt toegezien op de naleving ervan. Alleen zo kan iedereen zijn concurrentiekracht op peil houden.”

Jullie werken ook intensief samen met diverse actoren in de arbeidsmarkt?
ThierryBurki: “Talent aantrekken en behouden is misschien wel onze grootste uitdaging, want onze branche telt flink wat knelpuntberoepen. Niet alleen kennismedewerkers, maar ook gekwalificeerde uitvoerende profielen worden schaars. Sommige bedrijven voelen zich zelfs geremd in hun groei omdat ze er niet in slagen voldoende geschikte arbeidskrachten aan boord te krijgen.

Daarom haalt de bedrijfsgroep de banden met het onderwijs aan. Technische en beroepsopleidingen, universiteiten en hogescholen zijn belangrijke kanalen om onze sector bekender te maken bij toekomstige werknemers. Zo zetten we geregeld onze deuren open tijdens bedrijfs- en werfbezoeken.

Maar ook samen met de VDAB en andere werkgeversorganisaties zetten we acties op touw om de instroom in de sector aan te zwengelen. De Pipe Tech Academy, bijvoorbeeld, is een leertraject voor pijpfitters in Sint-Niklaas dat intussen vruchten afwerpt. Binnenkort lanceren we een gelijkaardig initiatief voor onderhoudstechnici. Dergelijke opleidingsprogramma’s moeten ervoor zorgen dat meer werkzoekenden de weg vinden naar onze sector én naar een hardnekkig knelpuntberoep.”

Tot slot, wat is uw ambitie als voorzitter?
Burki: “Boven alles wil ik de ledenwerking van onze bedrijfsgroep verder blijven versterken. In het voorzitterschap neem je natuurlijk je eigen praktijkervaring mee, maar veel belangrijker is naar de andere leden te luisteren om tot een gemeenschappelijke agenda te komen."

"Een community heeft een veel grotere slagkracht dan elke ondernemer afzonderlijk. En uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: Contracting & Maintenance als een dynamische en toekomstgerichte sector op de kaart zetten.”


(bron & foto: Agoria)