Verdrag aanleg Nieuwe Sluis Terneuzen ondertekend

Vlaams minister Ben Weyts en de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen ondertekenden het ‘Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen’.

Trefwoorden: #Ben Weyts, #De Nieuwe Sluis Terneuzen, #Havenbedrijf Gent, #haveninfrastructuur, #sluis, #Terneuzen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Havenbedrijf Gent )

ENGINEERINGNET.BE - Het Havenbedrijf Gent is uiterst opgetogen met dit historische moment. De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert immers de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen.

Bovendien zorgt de nieuwe sluis voor een vlotte doorgang van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Verwacht wordt dat de sluis in 2021 klaar is.

De bouw van de nieuwe sluis is voor het Havenbedrijf Gent de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

Deze nieuwe sluis is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden voor de binnenvaart.

Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede.

Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten om erdoor te kunnen.

De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal.

De nieuwe sluis met als afmetingen 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Ze komt op de plaats waar nu de Middensluis, een van de drie bestaande sluizen, ligt.

De aanleg van de sluis kost naar verwachting 920 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud voor 30 jaar worden geraamd op 75 miljoen euro. Nederland betaalt 155 miljoen euro. Vlaanderen draagt de overige kosten.

Van de Nederlandse bijdrage neemt de Zeeuwse regio 10 miljoen euro voor zijn rekening. Aan Vlaamse zijde neemt het Havenbedrijf 15% op zich. Afhankelijk van de raming en de Europese subsidies zal deze bijdrage schommelen tussen 71 en 95 miljoen euro.

Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag indienen voor het verkrijgen van Europese Ten-T subsidies in het kader van de uitbouw van het trans-Europese vervoersnetwerk.