Foto’s van uw bedrijf op uw website?

Op een bedrijfswebsite wordt aangehaald wat het bedrijf doet en wat er gemaakt wordt. Er wordt vaak ook gebruik gemaakt van foto's, maar mag men zomaar foto's op de website plaatsen?

Trefwoorden: #auteursrecht, #foto op website, #juridisch advies, #recht op afbeelding, #Solange Tastenoye, #website

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - In vorige artikels hadden we het al een paar keer over het Auteursrecht en over Intellectueel eigendomsrecht, wel voor het antwoord op bovenstaande vraag, moeten we alweer beroep doen op de regels van het Auteursrecht.

In ons Burgerlijk Wetboek heeft met het over 'eigendomsrecht'. 'Eigendom' wordt gedefinieerd als het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of de verordeningen.

'Intellectuele eigendomsrechten' hebben geen materieel voorwerp: zij hebben betrekking op een intellectuele prestatie. Daarom wordt de 'intellectuele eigendom' gedefinieerd als een voortbrengsel van de menselijke geest.

Dergelijke intellectuele eigendom kan echter wel exclusieve rechten doen ontstaan, net zoals het gewone eigendomsrecht op lichamelijke goederen.

Deze intellectuele prestaties kunnen ingedeeld worden in twee grote categorieën, namelijk de industriële rechten en het Auteursrecht. Tot de 'industriële rechten' behoren de uitvindingen, kweekproducten, merknamen, industriële tekeningen en modellen enz...

Toestemming is noodzakelijk!
Anderzijds is er dus ook het Auteursrecht. Het auteursrecht biedt een bescherming aan 'werken van kunst of letterkunde'. Spijtig genoeg geeft onze Auteurswet geen voorbeelden van werken of voorwerpen die bescherming genieten van het auteursrecht.

Het auteursrecht beschermt alleen een origineel en oorspronkelijk werk. Deze bescherming komt automatisch tot stand op het ogenblik van de creatie. Het is aan de rechter om in de praktijk uit te maken wanneer een werk als 'origineel' moet aanzien worden.

Beschikt u, als bedrijfsverantwoordelijke over een website en wenst u foto's van bijvoorbeeld uw productieafdeling op de website te plaatsen, dan moet u toch wel even uitkijken en zeker rekening houden met de regels betreffende het Auteursrecht.
In de eerste plaats moet u kijken of u ook mensen op de foto zet (bv werknemers, bezoekers, onderaannemers, enz…).

Zo ja, dan is het zeker opletten want eens er mensen op een herkenbare manier op te zien zijn, is voorzichtig zijn de boodschap! Onze wetgeving betreffende het Auteursrecht bepaalt namelijk dat 'de auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, niet het recht heeft het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden'.

Het gaat hier om het zogenaamde 'recht op afbeelding' of 'het portretrecht'. Concreet komt het erop neer dat indien u een foto van een persoon (bv van een werknemer) wenst te gebruiken, u zijn toestemming moet vragen.

De foto van een persoon mag niet publiekelijk gebruikt worden zonder eerst zijn toestemming te vragen. Laten we opmerken dat de persoon op de foto wel duidelijk herkenbaar moet zijn.

Wat betreft deze toestemming is het mogelijk deze mondeling te verkrijgen van de afgebeelde persoon. Toch is het raadzaam, om latere problemen te vermijden, dat u om een schriftelijke toestemming vraagt.

U zal begrijpen dat mondelinge afspraken moeilijk te bewijzen zijn indien er zich ooit problemen zouden voordoen!

Wat met foto's van werkzaamheden verricht door uw bedrijf?
Hier is het uitkijken van wat er precies op de foto staat. Gaat het louter en alleen over bijvoorbeeld een product gemaakt binnen uw bedrijf, dan is er op zich geen probleem.

Hier gaat het om werken die iedereen kan en mag zien. Maar stel nu dat uw bedrijf een goed heeft gemaakt en gaat installeren bij een klant, dan is dit al wat anders!

Want eens dat u de eigendom van deze klant gaat betreden, bevindt u zich ook in zijn privé. Ook hier is de boodschap om u toch maar in te dekken voor het geval uw klant moeilijk zou doen indien u foto's van het werk dat u bij hem uitvoerde, op uw website zou willen plaatsen.

Daarom vraagt u best zijn schriftelijke toestemming om dergelijke foto's te mogen gebruiken op uw website.


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.