VTI Kortrijk extern opleidingscentrum van Renson Academy

Het Vrij Technisch Instituut van Kortrijk wordt een externe opleidingsplek van de Renson Academy.

Trefwoorden: #elektriciteit, #extern opleidingscentrum, #HVAC, #Renson, #Renson Academy, #ventilatiesystemen, #VTI Kortrijk

Lees verder

Opleiding

( Foto: Renson )

ENGINEERINGNET.BE - Vanaf 2016 schrijft de wetgever een nieuwe technische richtlijn met hoge kwaliteitseisen uit, waaraan de toekomstige ventilatiesystemen moeten voldoen. Goed geschoold technisch personeel is echter schaars.

Renson wil hierop anticiperen en slaat de handen in elkaar met VTI Kortrijk. De leerkrachten volgen eerst een 'Installor' opleiding bij de onderneming zelf, in Waregem. Daarna kunnen ze zelf de leerlingen binnen de afdelingen elektriciteit en HVAC opleiden.


ACHTERGROND
Een ventilatiesysteem mag echter nog zo kwalitatief en performant zijn, als het verkeerd geïnstalleerd wordt, verliest het heel wat van zijn rendement.

Verstopte, volgestorte of ingetrapte kanalen, teveel bochten in de kanalen, openingen voor afvoer die niet op de juiste plaats aangebracht zijn, onnauwkeurige inregeling, … het zijn één voor één oorzaken van een slecht functionerend systeem met te veel drukval, stromingsgeluid, …, en andere problemen.

De installateur speelt dan ook een cruciale rol bij de correcte installatie van een ventilatiesysteem.