OVAM en Antwerpen werken samen aan een duurzame stad

De stad Antwerpen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben een overeenkomst gesloten, waarbij samengewerkt zal worden rond uitlopende projecten

Trefwoorden: #afval, #Antwerpen, #circulaire economie, #duurzaamheid, #duurzame energie, #klimaatneutraal, #OVAM, #recycleren, #Stad Antwerpen, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: OVAM )

ENGINEERINGNET.BE - De OVAM en de stad Antwerpen zullen samenwerken op het vlak van het afval-, materialen- en bodembeleid.

Het gaat daarbij zowel om lopende dossiers als nieuwe projecten. Antwerpen en de OVAM werken onder andere samen rond: afvalbrengsystemen, circulaire mode in het project ‘Fashion Flows’, het vervolledigen van de gemeentelijke inventaris van risicogronden, het uitwisselen van expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau, een proefproject rond de aanpak van asbesthoudende isolatieleidingen en een klimaatneutraal Antwerpen in 2050.

De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie: de OVAM rDit samenwerkingsakkoord schuift concrete voorstellen naar voor. Bovendien zoeken beide partners steeds naar de meerwaarde die circulaire economie kan betekenen voor de Antwerpse samenleving en kunnen ze een beroep doen op elkaars kennis en expertise.

Er wordt een leertraject opgestart over hoe afval optimaal kan worden ingezameld in een grote stad. Een belangrijke piste is daarbij het afvalbrengsysteem, waarbij burgers hun afval naar een afvalcontainer (of sorteerstraat) in hun buurt brengen.

Fashion Flows is een innovatieproject van Stadslab2050, een stedelijk platform dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen wil versnellen. Het doel: circulaire mode vanuit Antwerpen, de modestad van Vlaanderen, op gang trekken.

De OVAM draagt bij aan dit project met een projectsubsidie en deelt ook haar ervaring met ecodesign, textielrecyclage, de kringwinkelsector en duurzaam materialengebruik in het algemeen.

Tegen 2017 wil de OVAM zicht hebben op alle potentieel vervuilde percelen in Vlaanderen. Het doel is een volledige gemeentelijke inventaris en een vlotte uitwisseling van gegevens met de OVAM.

Zo worden alle risicogronden in kaart gebracht en kunnen brownfields en stadskankers vroeg worden opgespoord én kan er snel werk gemaakt worden van de herontwikkeling.

Antwerpen heeft een duidelijke doel voor ogen: in 2050 wil de stad klimaatneutraal zijn. Het energiepotentieel van lokaal te winnen biomassa is vandaag nog een blinde vlek. Samen met de OVAM wil de stad een realistische toekomstbeeld schetsen.