Hoogleraar UvA Huib Bakker nieuwe directeur AMOLF

Prof.dr. Huib Bakker werd begin deze maand benoemd tot directeur van FOM-instituut AMOLF. Hij volgt Vinod Subramaniam op, die sinds september 2015 rector magnificus van de VU Amsterdam is.

Trefwoorden: #AMOLF, #energieopslag, #FOM, #Huib Bakker, #onderzoek, #research, #Universiteit van Amsterdam, #voedingsindustrie, #Vrije Universiteit Amsterdam, #waterzuivering, #wetenschap

Lees verder

HR

( Foto: © Mark Knight/AMOLF )

ENGINEERINGNET.NL - Huib Bakker was vanaf 1 september 2015 al interim-directeur en kent AMOLF goed. Hij promoveerde er en is sinds 2003 hoofd van de afdeling moleculaire nanofysica.

Hij is een fysicus met een brede, multidisciplinaire blik en werkt veel samen met bedrijven. Bakker is hoogleraar aan de UvA en sinds 2015 lid van de KNAW.

Huib Bakker (1965) is wereldwijd bekend als expert in het onderzoek van de eigenschappen van water in wisselwerking met ionen, (bio)moleculen, en oppervlakken.

Deze interacties spelen een cruciale rol in vele biologische en chemische systemen, bijvoorbeeld in de vouwing van eiwitten en in het transport van ionen langs en door membranen.

Hij ontwikkelde speciale niet-lineaire spectroscopische technieken waarmee het mogelijk is om de beweging en structuur van water in dit soort complexe systemen te bepalen.

De nieuwe inzichten die hij daarmee verkreeg vinden toepassingen in de voedingsindustrie, energieopslag en waterzuivering.

Gedurende zijn wetenschappelijke carrière heeft hijr, naast vele publicaties en verworven subsidies, hechte relaties met het bedrijfsleven opgebouwd.

Zo was hij intensief betrokken bij de oprichting van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) en bij een recent gestart, omvangrijk samenwerkingsprogramma tussen AMOLF, WUR en Unilever.