Heijmans bouwt nieuwe Utrechtse rioolwater-zuiveringsinstallatie

Heijmans en GMB gaan in opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de nieuwe rioolwater-zuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht bouwen.

Trefwoorden: #De Stichtse Rijnlanden, #GMB, #Heijmans, #hoogheemraadschap, #rioolwaterzuiveringsinstallatie, #rwzi, #Utrecht

Lees verder

Techniek

( Foto: Heijmans )

ENGINEERINGNET.NL - Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de rwzi. Het DBM-contract (design build maintain) heeft een waarde van meer dan 120 miljoen euro.

De opdracht werd aan deze twee bedrijven gegund door de keuze voor een compacte installatie die gebruik maakt van bewezen Nereda technologie om vervuild water schoon te maken.

Het hoogheemraadschap laat de nieuwe rwzi bouwen vanwege strengere normen die in de toekomst worden gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd water en omdat de huidige installatie verouderd is.

Beide ondernemingen starten dit jaar met voorbereidende werkzaamheden en in 2017 begint de bouw van de nieuwe installatie. De oplevering van het project is gepland voor begin 2019, waarna een onderhoudsperiode van 10 jaar ingaat.

De nieuwe rwzi verwijdert tweemaal zo veel stikstof en fosfaat uit het water en is 30% zuiniger in het energieverbruik dan de huidige installatie.


Op de foto:
De bestaande situatie met op de voorgrond het braakliggende terrein waar de nieuwe RWZI wordt gebouwd.