Primeur: Ugent kan zeewater ontzouten en tegelijkertijd energie opwekken

Aan de Universiteit Gent is een technologie ontwikkeld die zeewater kan ontzouten en tegelijkertijd energie kan opwekken. Tot nu verbruikte zeewaterontzouting veel energie.

Trefwoorden: #Bio-ingenieur, #filteren, #Marjolein Vanoppen, #membraan, #ontzouten, #Universiteit Gent, #zeewater, #zoet water, #zout water

Lees verder

research

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Van elke liter water op aarde zijn slechts twee druppels water drinkbaar. De rest is bevroren of zout. Door de toenemende wereldbevolking zal binnen tien jaar één persoon op drie te kampen krijgen met een levensbedreigend watertekort.

Hoewel zout water in je glas niet meteen aanlokkelijk klinkt, zijn oceanen en zeeën wel een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst. In het Midden-Oosten wordt zeewater al decennialang ontzout.

Op dit moment is er echter probleem: ontzouten kost zeer veel energie. Om 1.000 liter drinkbaar water uit zeewater te maken is evenveel energie nodig als de gemiddelde Belg per dag verbruikt.

Bio-ingenieur Marjolein Vanoppen onderzocht voor haar doctoraat hoe het energieverbruik van deze techniek verminderd kan worden.

Vanoppen: “Om drinkbaar water te produceren, gebruiken we een water-selectief membraan dat water doorlaat en andere stoffen, zoals zout, blokkeert. Daar is energie voor nodig: het water wil niet zomaar door het membraan. En hoe meer zout er in het water zit, hoe meer energie er nodig is.”

De onderzoekster loste het hoge energieverbruik van traditionele ontzouting op door zout en zoet water samen te brengen. Als zout water en zoet water samen komen, wil het zout zich naar het zoet water verplaatsen. Die beweging maakt energie vrij, net zoals water dat van een berg naar beneden stroomt en in een turbine wordt opgevangen.

Ze plaatste een zout-selectieve membraan in het water. Dat houdt het water tegen en laat het zout door. Met dit membraan wordt niet alleen energie opgewekt, de hoeveelheid zout die in het zeewater zit daalt ook. Door zeewater eerst op deze manier te behandelen is minder energie nodig om het daarna door een water-selectief membraan te duwen.

Vanoppen: “Zo winnen we energie op twee vlakken. Het zout-selectieve membraan wekt energie op en verlaagt de hoeveelheid energie die nodig is om drinkwater te produceren door de hoeveelheid zout in het water te verminderen.”

Door de energiekost van zeewaterontzouting te verlagen kan overal ter wereld zeewaterontzouting makkelijker en op een meer verantwoorde manier ingezet worden.

Hoewel nog heel wat onderzoek nodig is voordat deze technologie op grote schaal ingezet kan worden, zijn de vooruitzichten zeer positief en komt duurzame drinkwaterproductie uit zeewater binnen handbereik.