Proefproject stad Antwerpen en OVAM in strijd tegen asbest

De OVAM en de stad Antwerpen zetten een proefproject op waarbij ze asbesthoudende isolatieleidingen gaan verwijderen uit 50 huizen, evenredig verdeeld over alle districten.

Trefwoorden: #afvalstoffenmaatschappij, #asbest, #asbest verwijderen, #ecohuis, #OVAM, #proefproject, #sanering, #stad Antwerpen, #subsidie, #woonkantoor

Lees verder

Nieuws

( Foto: OVAM )

ENGINEERINGNET.BE - De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkt in Vlaanderen aan een afbouwbeleid voor asbest. Samen met betrokken partners start ze verschillende proefprojecten op. Bij één van die proefprojecten wordt asbesthoudende leidingisolatie uit woningen verwijderd.

De OVAM roept, samen met de stad Antwerpen, bewoners op om zich vrijwillig te melden wanneer ze de aanwezigheid van deze soort isolatie in hun woning vermoeden.

Wanneer Antwerpenaars zich inschrijven voor dit project, komt er eerst een deskundige hun woning onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende leidingisolatie. Na het plaatsbezoek maakt de aannemer een offerte op per woning. De OVAM draagt de helft van de saneringskosten.

Als de bewoner beslist om zich effectief in te schrijven in het project, wordt de asbesthoudende isolatie verwijderd en heeft de bewoner een veiligere en gezondere woning. Na afloop van dit proefproject voor 50 deelnemers volgt een. Is die positief, dan wordt onderzocht of een nieuw project mogelijk is.

Wie wil deelnemen aan dit project kan zich tot 30 september 2016 aanmelden.