Technologische industrie creëert 3.000 nieuwe banen in 2016

Technologiefederatie Agoria zegt dat in de technologische industrie in ons land dit jaar 3.000 nieuwe banen gecreëerd zullen worden en deze trend zal zich voortzetten in 2017.

Trefwoorden: #Agoria, #digitalisering, #jobcreatie, #technologische industrie, #vacature, #vakbond

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Marc Lambotte, CEO van Agoria: “De regerings­maatregelen om de lonen te matigen werpen vruchten af. Voor het eerst sinds 2008 herstellen onze marktaandelen zich binnen de EU-handel en onze export zit op een recordniveau. Dat wijst erop dat Belgische producten en diensten stilaan concurrentiëler worden.”

De technologiebedrijven investeren dan ook weer meer in ons land en ook de jobmotor draait op volle toeren. Ondanks het Cater­pillar­drama worden 10.000 nieuwe banen verwacht tegen 2020.

Goed nieuws van de technologiebedrijven in ons land: na jaren van jobverlies in de industrie, lijkt 2015 het jaar van de omslag te zijn geweest. Na een stabilisering van het aantal jobs vorig jaar, volgde in 2016 de bevestiging dat de zeer exportgerichte technologische industrie in ons land het beter doet.

Lambotte: “In 2015 werd de basis gelegd van het herstel, de basis voor meer investeringen en vooral de basis voor meer jobs.”

In 2008 lag het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel nog boven zes procent. Dat aandeel daalde jaar na jaar tot 5,33% in 2015. In 2016 is er een fragiel herstel tot 5,4% en in 2017 verwacht Agoria een verder herstel tot 5,65%.

Het geloof in ons land herstelt, zo blijkt onder meer uit de investeringen in de technologische industrie. In 2016 stijgen de investeringen met 5%, gestuwd door fors meer investeringen in de voertuigindustrie. In 2017 stijgen de investeringen in alle sectoren, samen goed voor 4% meer investeringen.

In 2016 worden netto 3.000 extra banen gecreëerd, komend jaar zullen er netto minstens 400 nieuwe banen bijkomen.

Normaal zouden volgend jaar veel meer nieuwe banen gecreëerd worden zonder het drama van Caterpillar. Maar indien de reconversie met succes wordt aangevat, kunnen nog meer nieuwe banen geschapen worden. De digitalisering van onze economie en de gunstige conjunctuur in de bouw blijven de stuwende krachten van de jobmotor.

Dit herstel is echter nog fragiel, zo draait de wereldeconomie op een laag pitje en ook de Europese industrie en bouw groeien aan een zeer laag tempo. En ook in eigen land loeren drie gevaren om de hoek.

Gevaar 1: wet van ’96 verzwijgt historische loonkosthandicap
Lambotte. “We hebben te maken met een fragiel herstel. Wie voor duurzame groei gaat, moet bijkomende stappen zetten. We stellen vast dat er stemmen zijn die beweren dat onze loonkosthandicap reeds volledig is weggewerkt, daarbij de historische loonkosthandicap verzwijgend. We hopen niet dat zij de zogenaamde wet van ’96 gaan misbruiken om in een KB te gieten dat er geen handicap meer is. De inspanningen om onze concurrentiepositie te verbeteren mogen niet worden stopgezet, anders zal ons marktaandeel snel weer achteruit boeren.”

Gevaar 2: fiscale handicap vergroot
Lambotte: “Door de lage rente is het gebruik van de notionele intrestaftrek uitgehold. En de fiscale druk voor onze bedrijven zal in de komende jaren verder stijgen onder druk van de EU die bepaalde Belgische aftrekposten onder vuur neemt. Daarom is een hervorming van onze fiscaliteit dringend nodig. We pleiten voor een vereenvoudiging van de bedrijfsfiscaliteit.”

Agoria pleit ervoor om de vennootschapsbelasting voor iedereen te verlagen tot 20%, het systeeem te vereenvoudigen en de meeste aftrekposten af te schaffen.

Gevaar 3: vakbondsacties brengen investeringen in gevaar
Lambotte: “We hopen dat de bonden geen politieke motieven hebben om acties te blijven voeren. We waren stomverbaasd om te horen dat de stakingen van komende vrijdag ook tegen de werkgevers gericht zijn. Staken tegen jouw eigen bedrijf en dus jouw eigen job is geen goed idee. Bovendien leidt het tot een negatieve evolutie van het ondernemersvertrouwen en van buitenlandse investeerders.”


(bron en foto: Agoria)