Installateurs tegen overvloedige rompslomp en verplichtingen

88% van de Vlaamse installateurs ervaart de administratieve rompslomp als een serieus knelpunt. Dat bevestigt een bevraging door sectororganisatie Bouwunie.

Trefwoorden: #biomassa-installatie, #Bouwunie, #certificering, #installateur, #pv-panelen, #Rescert-certificaat, #sectororganisatie, #warmtepompen, #zonneboilers

Lees verder

Nieuws

( Foto: By Ket555 )

ENGINEERINGNET.BE - Ook de stortvloed aan verplichtingen, zoals het voorleggen van certificaten, het invullen van attesten en het volgen van diverse opleidingen is zwaar te verteren, aldus 80% van de ondervraagden.

Bij de werkgevers scoort ook het vinden (of eigenlijk het net niet vinden) van gekwalificeerd personeel erg hoog op het knelpuntenlijstje (met 85%). Vanaf 2017 wil de Vlaamse regering de premies voor het laten plaatsen van warmtepompen, zonneboilers, pv-panelen en biomassa-installaties enkel geven aan wie met een gecertificeerd installateur werkt.

Om dergelijk Rescert-certificaat te bekomen, moet de installateur een opleiding volgen, een examen afleggen en ervoor slagen, en het certificaat aanvragen en betalen. 51% van de betrokken installateurs staat hier negatief tegenover. Ze hebben hun beroepsbekwaamheid al genoeg bewezen, vinden ze.

Extra certificaten voor elk onderdeeltje is van het goede te veel. 35% vindt zo’n certificaat dan weer wel positief omdat het cowboys die zo’n installaties niet aankunnen van de markt weert.

Een meerderheid van de Vlaamse installateurs van verwarming, sanitair, airco en ventilatie heeft ervaring met de installatie van nieuwe technieken zoals zonneboilers (70% van de installateurs), warmtepompen (58%) of ventilatiesystemen (64%). Sommigen hebben zich trouwens helemaal op deze nieuwe markt toegelegd.

De klassieke verwarmings- en sanitaire installaties (89% en 84%) blijven tegelijkertijd erg belangrijk. Toch vormen traditionele installaties, in de vervangmarkt maar ook het onderhoud ervan, voor velen nog altijd de belangrijkste markt.


ACHTERGROND
In de nieuwbouw gaat de klant die geïnteresseerd is in hernieuwbare energie- en/of duurzame technieken in de eerste plaats voor een warmtepomp, gevolgd door een zonneboiler en dan pv-panelen, blijkt uit het sectoronderzoek.

Bij renovatiewerken ligt dat anders. Hier komt de zonneboiler op de eerste plaats (volgens 53% van de installateurs), gevolgd door pv-panelen en warmtepompen. Regenwaterrecuperatie is ook goed ingeburgerd. 1 op 2 klanten vraagt de installateur uitdrukkelijk meer uitleg erover. En 30% van de installateurs wordt er af en toe om gevraagd.