CWI ontwikkelt nieuwe rekenmethoden voor inschatten financiële risico’s

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) heeft samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) nieuwe rekenmethoden ontwikkeld voor het inschatten van financiële risico’s.

Trefwoorden: #CWI, #financiële risico's, #ING, #rekenmethode, #Universiteit van Amsterdam

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Het project Advanced Estimation of Credit Valuation Adjustment, waarin de instellingen samenwerkten met ING, EY en VORtech, wordt dit najaar afgerond.

In het project werkten CWI en UvA onder leiding van prof. Kees Oosterlee aan het ontwikkelen van rekenmethoden die een zo betrouwbaar mogelijke inschatting maken van de benodigde buffers om financiële risico’s te dekken.

Sinds de financiële crisis van 2008 is de regelgeving voor banken en pensioenfondsen aangescherpt. Banken moeten de financiële risico’s van hun producten zorgvuldig in kaart brengen en voldoende buffers aanhouden om deze risico’s te dekken.

Nauwkeurigheid is hierbij essentieel. Te lage buffers leiden tot onverantwoorde risico’s, te hoge buffers zetten een rem op de economie.

De onderzoekers werkten aan state-of-the-art rekentechnieken die aansluiten bij de vraagstukken waar financiële instellingen nu mee te maken hebben. De nieuwe wiskundige technieken kunnen complexere berekeningen aan, en rekenen bijvoorbeeld de effecten van een faillissement op een gehele portefeuille met financiële producten door, in plaats van het effect op losse producten.

Hierdoor zijn banken in staat om beter aan de nieuwe regelgeving te voldoen en toch voldoende ruimte over te houden voor kredietverlening.

De gebruikerscommissie bestaat uit de bedrijven ING, EY (Ernst & Young) en VORtech. De private partners zeer te spreken over de resultaten die het project heeft opgeleverd.

Om de ontwikkelde software toegankelijk te maken voor alle partners is voor de kennisoverdracht gebruik gemaakt van een zogenaamd Bitbucket platform. Dit is een platform waar softwareontwikkelaars kunnen samenwerken aan open source-projecten.


(bron: CWI)

Het project is gefinancierd vanuit het STW Open Technologieprogramma, bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek.