Schadelijkheid en effectiviteit van chemische stoffen voorspellen

DIAMONDS is een tool, die op intelligente wijze de schadelijkheid en effectiviteit van chemische stoffen voorspelt. Dit is een hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe chemicaliën.

Trefwoorden: #chemie, #chemische stoffen, #DIAMONDS, #schadelijkheid, #TNO, #tool

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - Bedrijven kunnen op die manier besparen op ontwikkelkosten en versnellen ze de time-to-market. TNO ontwikkelde de tool en werd onlangs uitgebreid met honderden profielen uit in-vivo- en in-vitro-testen van Codessa-PRO.

De chemische industrie ontwikkelt voortdurend nieuwe stoffen en productietechnologieën. Enerzijds moeten fabrikanten rekening houden met de juiste functionaliteit, anderzijds moeten ze zorgen voor een acceptabel gezondheids- en veiligheidsrisico.

Verder vereist Europese wet- en regelgeving dat van reeds bestaande stoffen de gevaaraspecten versneld in kaart worden gebracht. Naar verwachting worden een aantal stoffen (vanwege hun schadelijkheid) in de toekomst verboden, ondanks hun economisch belang.

De DIAMONDS-tool maakt het mogelijk om de stoffen die uw interesse hebben, versneld op veiligheid en effectiviteit te beoordelen. Zo kunt u de continuering van uw marktpositie met bestaande stoffen, dan wel de ontwikkeling tot een ‘vermarktbaar’ product met nieuwe stoffen, sneller en goedkoper realiseren.

De tool maakt gebruik van wereldwijd beschikbare informatie over duizenden toxicologisch onderzochte stoffen en over de mechanismen die tot schadelijke effecten leiden. Met deze methode kunnen toxicologische effecten worden onderzocht en transparant in beeld worden gebracht.

Deze aanpak, die gerichter en goedkoper is dan gebruikelijke dierstudies, maakt het mogelijk om voorspellingen met eenvoudige testmethoden te verifiëren. Hiermee wordt een voorspelling biologisch onderbouwd en kunnen kostbare dierstudies worden vermeden.


(bron en infographic: TNO)

DIAMONDS staat voor 'Data-warehouse Infrastructure for Algorithms, Models & Ontologies towards Novel Design and Safety'.