Stichting FOM wordt omgevormd en wordt onderdeel van NWO

Vanaf 1 januari 2017 zal de huidige Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) samen met andere NWO-onderdelen een nieuwe organisatie vormen.

Trefwoorden: #FOM, #fundamenteel onderzoek, #NWO, #onderzoek, #subsidies, #wetenschap

Lees verder

research

( Foto: Joost Weber, FOM )

ENGINEERINGNET.NL - De Raad van Bestuur van FOM heeft op 21 december definitief besloten tot deze omvorming. De rechtspersoon blijft bestaan, krijgt nieuwe statuten en een nieuwe naam, de Stichting Nederlandse Wetenschappelijke Onderzoek Instituten.

Hieronder zullen uiteindelijk alle negen NWO-instituten ressorteren. De subsidieverlening aan de Nederlandse natuurkunde gaat verder in het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen.

De naam FOM verdwijnt dus na 70 jaar. Het doel van de aanpassingen van NWO is om te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte organisatie.

Als onderdeel van NWO gaat FOM mee in de transitie naar één NWO. Het FOM-bureau gaat in 2017 verder als het bureau van de NWO-institutenstichting. De FOM-instituten, de werknemers in de universitaire werkgroepen en op termijn de andere NWO-instituten maken deel uit van deze institutenstichting.

De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON komen daar op termijn ook bij. Het deel van FOM-bureau dat over subsidieverlening gaat, vormt samen met de andere bètacollega’s het nieuwe NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Ook zullen collega’s geplaatst worden in bedrijfsvoeringsafdelingen van het nieuwe NWO.

Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, en NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ruim (minimaal een halfjaar) voordat deze ingaan, bekend maken.

2017 zal een overgangsjaar zijn. De organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten.