Daling banenverlies voornamelijk merkbaar bij flexwerkers

Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Volgens CBS worden vooral flexwerkers minder vaak werkloos dan in voorgaande jaren.

Trefwoorden: #banenverlies, #CBS, #faillisement, #flexwerken, #jobs, #statistiek, #werken

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL - In 2016 nam het aantal werklozen af met 76.000. Van de 538.000 werklozen in 2016 hadden 164.000 personen een jaar eerder nog betaald werk. In 2015 ging het nog om 200.000 mensen die hun werk verloren.

Het aantal mensen dat in twee achtereenvolgende jaren werkloos was, daalde ook: van 227.000 in 2015 naar 201.000 in 2016.

Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde het aantal mensen dat werkloos werd het sterkst. In 2016 werden 93.000 mensen (4,6%) werkloos na een flexibele arbeidsrelatie. Een jaar eerder was dat nog 6,1%. Het aantal flexwerkers neemt wel nog steeds toe omdat de instroom in flexibele banen groter is dan de uitstroom.

Ook bij mensen met een vast dienstverband nam het percentage baanverliezers af, van 1,5% naar 1,3%, ofwel 63.000 personen. Bij zelfstandigen nam het percentage dat een jaar later geen werk meer had en op zoek was naar een baan niet verder af. Met 0,6% is dat wel het laagste percentage van alle werkenden.

Het percentage werkenden dat een jaar later werkloos is, daalt in vrijwel alle beroepsklassen. De grootste daling over de laatste twee jaren zat bij de technische beroepen. Daarnaast was de daling naar verhouding sterk bij commerciële en dienstverlenende beroepen.

Dit zijn twee beroepsklassen met een hoog percentage flexwerkers. Dat draagt bij aan het hoge aandeel baanverliezers. Dat aandeel blijft hoog, ondanks de sterke daling van werkloosheid vanuit deze beroepsgroepen.

In transport- en logistieke beroepen is het percentage baanverliezers gemiddeld over 2015 en 2016 het grootst.


(bron en infographics: CBS)