Versterkte Vlaams-Chinese samenwerking op gebied van onderzoek en innovatie

Op de eerste ‘Belgium-China Innovation Dialogue’ ondertekende het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie een ‘MoU’ met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

Trefwoorden: #Agfa, #Agoria, #Barco, #Belgium-China Innovation Dialogue, #China, #essenscia, #Flanders Food, #Flanders Make, #imec, #innovatie, #Janssen Pharmaceutica, #onderzoek, #Siemens, #SIM, #VITO, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Departement EWI, Vlaamse overheid )

ENGINEERINGNET.BE - Deze intentieverklaring moet leiden tot een versterkte samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie.

Op deze innovation dialogue vertoonden onze universiteiten en strategische onderzoekscentra (imec, VITO en Flanders Make) bijzondere interesse in een versterkte samenwerking met China. Maar ook bedrijven en bedrijfsorganisaties zoals Flanders Food, essenscia, Barco, Janssen Pharmaceutica, Siemens, Agoria, SIM, Agfa en natuurlijk ook de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel tekenden present.

In augustus 2016 heeft China met haar ‘13th Science, Technology and Innovation Five Year New Plan 2016-2020’ volop gekozen voor een innovatiegedreven economisch ontwikkelingspad. Momenteel besteedt China ongeveer 2% van het bbp aan R&D. Tegen 2020 zal dit oplopen tot 2,5% van het bbp, ongeveer equivalent aan het Belgische cijfer.

Die enorme budgetten worden vooral ingezet op toegepast onderzoek. Dit biedt voor Vlaanderen enorme opportuniteiten voor versterkte samenwerking in wetenschapsdomeinen zoals digitale technologie, smart manufacturing, levenswetenschappen, aardobservatie, lucht- en ruimtevaart, …

Het Chinese ministerie van Wetenschap en Innovatie heeft reeds samenwerkingen met Belspo op het federale niveau, met WBI (Wallonië -Brussel-Internationaal) en FNRS (Franstalige FWO) in Wallonië/Franse Gemeenschap en met het FWO en het Departement EWI in Vlaanderen.

Er werden drie nieuwe ‘Memories of Understanding’ (MoU) ondertekend: met WBI, imec en het Departement EWI. In uitvoering van het ‘Memory of Understanding’ zal het Departement EWI in de volgende maanden met haar Chinese evenknie samenwerkingsopportuniteiten onderzoeken en uitwerken met de bedoeling daarna tot een samenwerkingsakkoord te komen.