Wetenschappelijke expeditie Pelagia van Noordzee naar Cariben

Onderzoekers uit het hele Nederlandse toegepaste en fundamenteel wetenschappelijke mariene en maritieme veld kunnen meedoen aan deze expeditie, die in de eerste helft van 2018 plaatsvindt.

Trefwoorden: #marine, #maritieme, #NIOZ, #NWO, #onderzoeksschip, #Pelagia, #wetenschappelijk onderzoek

Lees verder

research

( Foto: Door Wusel007 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 )

ENGINEERINGNET.NL - Het NWO nodigt onderzoekers uit om mee te doen. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen zelf een idee indienen of een consortium vormen. De vaartocht voor een breed wetenschappelijk veld biedt onderzoekers veel kansen voor de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het NIOZ-onderzoeksschip Pelagia is in de eerste helft van 2018 beschikbaar voor de Netherlands Initiative Changing Oceans (NICO) vaartocht. De in april 2017 door de Rijksministerraad gepresenteerde 'Oceanennotitie' vormt een belangrijke inspiratiebron voor de NICO expeditie.

In deze notitie benadrukken de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Buitenlandse zaken het Nederlandse belang van een gezonde en veerkrachtige oceaan. Daarvoor is kennis nodig over bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, zeespiegelstijging, ecologie en vervuiling.

De gevolgen van directe en indirecte menselijke invloeden op de oceanen zoals verzuring, opwarming en vervuiling zullen centraal staan bij de expeditie, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor een breed scala aan onderzoeksvragen vanuit verschillende disciplines. De expeditie staat open voor in principe alle soorten onderzoek die tussen Noordzee en Cariben mogelijk is.

Het NIOZ stelt de Pelagia inclusief vaartijd ter beschikking. Deelnemende onderzoekers en/of hun instellingen dekken in principe zelf de kosten van hun deelname. NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen verkent mogelijkheden om aanvullende middelen voor logistieke kosten (reis- en transport) en bepaalde analyses en/of consumables ter beschikking te stellen.

De Pelagia is de eerste zes maanden van 2018 beschikbaar en zal dan van de Noordzee naar de Caribische zee varen. De precieze route, inhoudelijke invulling en tijdsplanning van de vaartocht moet nog worden ingevuld. De wetenschappelijk coördinator Jack Middelburg gaat met een team van inhoudelijke en logistieke experts, op basis van de voorstellen en de input tijdens de workshop, een gebalanceerd en inspirerend wetenschappelijk programma opstellen voor de expeditie.

Tijdens de workshop op 29 september komen geïnteresseerden bijeen om hun ideeën voor onderzoek te bundelen. Aanmelden voor deze workshop en het indienen van voorstellen kan tot 22 september 12:00 uur 's middags, via nico-expeditie@nwo.nl.

Van deelnemers aan de workshop wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor actieve deelname aan deze tocht.