Nieuw Innovatielab Leefomgeving meet luchtkwaliteit op Utrecht Science Park

Het lab wordt geopend voor het sneller ontwikkelen van goedkope sensoren, ICT en Big Data, die het mogelijk maken om in de toekomst radicaal anders te meten en te interpreteren.

Trefwoorden: #Innovatielab Leefomgeving, #Living Lab Air, #luchtkwaliteit, #Utrecht Science Park

Lees verder

Techniek

( Foto: Universiteit Utrecht )

ENGINEERINGNET.NL - Het Living Lab Air is een fijnmazig netwerk van de nieuwste generatie sensoren die de luchtkwaliteit meten. Zo’n twintig sensoren zijn verspreid over het Utrecht Science Park, waarbij de informatie via het 4G netwerk wordt verzameld en gevalideerd. Het platform LivingLabAir.nl geeft vervolgens de meetgegevens real-time weer.

Dit maakt het voor werknemers, bezoekers en bewoners mogelijk om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de actuele luchtkwaliteit. De informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de schoonste routes aan te wijzen, concentratiepieken tijdens de spits zichtbaar te maken en beleid ten aanzien van mobiliteit te onderbouwen.

Het RIVM, de Universiteit Utrecht en de stichting Utrecht Science Park hebben het USP Innovatielab Leefomgeving opgezet. Het Living Lab Air volgt hieruit voort en is samen met TNO, Luchtradar en JCDecaux opgezet. Met deze nieuwe technologieën kunnen onderzoekers, overheden en burgers straks de leefomgeving beter in kaart brengen.

Het USP Innovatielab Leefomgeving verbindt een brede community van wetenschappers, studenten en bewoners op het Utrecht Science Park om in open innovatie nieuwe ideeën te toetsen of te verkennen in kleine pilotprojecten. De resultaten kunnen vervolgens worden ingezet in andere stedelijke of landelijke gebieden. Hiermee wil het Innovatielab een motor zijn voor verbetering van de gezondheid in de leefomgeving.

"Dit innovatielab biedt een testbed voor nieuwe technologie om het milieu en de daarmee samenhangende gezondheid te meten", zegt Roel Vermeulen, onderzoeker bij het IRAS van de Universiteit Utrecht en betrokken bij het innovatielab. "Met deze nieuwe technologieën, zoals goedkope sensoren, kunnen onderzoekers, overheden en burgers straks de leefomgeving beter in kaart brengen. Zo verzamelen we wetenschappelijke kennis om nieuw beleid en interventies te implementeren en dragen we tegelijkertijd bij aan een maatschappelijk debat over de leefomgeving."

Het USP Innovatielab Leefomgeving biedt een brede en laagdrempelige experimenteerruimte voor nieuwe technologie gericht op leefomgeving en gezondheid. Infrastructuur en technologie zijn beschikbaar om experimenten op te zetten rond toepassing van milieusensoren, combinaties te maken met het monitoren van gezondheidsparameters, ‘citizen science’-projecten, slimme big-datatoepassingen en ontwikkeling van apps voor de leefomgeving.