Erembodegem huldigt nieuwe composterings-installatie in

WIPS, een samenwerking tussen SUEZ en Indaver, bouwde deze installatie in opdracht van ILvA, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst.

Trefwoorden: #afval, #compostering, #composteringsinstallatie, #GFT, #ILvA, #Indaver, #Suez, #tunnelcompostering, #WIPS

Lees verder

Techniek

( Foto: Indaver, © Stefaan Van Hul )

ENGINEERINGNET.BE - ILvA zamelt het huishoudelijk afval in bij 147.000 gezinnen in 15 steden en gemeenten. Daaronder valt ook het GFT, dat in deze composteringsinstallatie tot hoogwaardig VLACO-compost wordt omgezet.

Het GFT wordt al van in 1996 naar Schendelbeke (Geraardsbergen) gebracht, waar het wordt verwerkt tot compost in een composteringsinstallatie, die tot op vandaag door WIPS wordt uitgebaat. Na 20 jaar dienst is de installatie aan vervanging toe.

De kans diende zich aan het GFT dichter bij de kantoren en het overslagstation te verwerken en daarom besliste ILvA de nieuwe installatie aan de overkant, in de Watermolenstraat, te bouwen. Vóór de gunning is een uitgebreid onderzoek gevoerd over het type verwerking.

Daarbij bleek een vergistingsinstallatie met nacompostering en energiewinning te duur en kozen ze voor een aerobe GFT-composteringsinstallatie. Na een marktverkenning en aansluitende procedure kreeg WIPS de opdracht deze installatie te bouwen en voor de volgende 20 jaar te exploiteren.

De installatie is van het type ‘tunnelcompostering’, waarbij het organisch afval in afzonderlijke tunnels composteert. Doordat elke tunnel uitgerust is met een individueel systeem om temperatuur, vocht- en zuurstofgehalte te sturen, is deze techniek beter beheersbaar dan de hallencompostering van de oude installatie.

Dit systeem vraagt ook minder energie dan bij compostering in een hal. Een primeur voor België is het gebruik van een zure gaswasser die de uitstoot van ammoniak bijna tot nul herleidt. Na een verblijf van 2 weken in de tunnels, gebeurt gedurende een 5-tal weken nog een narijping in aparte boxen die, opnieuw, voorzien zijn van individuele stuursystemen.

Uiteraard zijn ook maatregelen genomen om geur- en geluidshinder te voorkomen. Zo werd, in samenspraak met de buren, het circulatieplan aangepast zodat zij minimale hinder ondervinden van zwaar verkeer.

De ontvangsthal werd voorzien van een snelsluitpoort die automatisch opent en sluit wanneer een vrachtwagen binnen- of buiten rijdt. De hallen staan in onderdruk en de afgezogen lucht wordt naar de gaswassing en de biofilters geleid vooraleer de installatie via de schouw te verlaten.