100 miljoen euro voor tweede methanolfabriek van BioMCN

BioMCN wil het eerste bedrijf ter wereld worden dat op grote schaal bio-methanol op de markt brengt, op basis van groen gas of andere groene grondstoffen die tot methanol zijn om te zetten.

Trefwoorden: #bio-methanol, #BioMCN, #methanolfabriek

Lees verder

Techniek

( Foto: Groningen Seaports )

ENGINEERINGNET.NL - OCI, het moederbedrijf van BioMCN, steekt 100 miljoen euro in het bedrijf vanwege de gunstige verwachtingen voor de internationale methanolmarkt. De huidige productiecapaciteit van BioMCN op het Chemiepark in Delfzijl is ongeveer 500 kiloton methanol per jaar.

De tweede productiefaciliteit is eind 2018 weer klaar voor gebruik, nadat deze in 2005 werd stilgezet. Deze fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van 440 kiloton methanol. De totale capaciteit komt daarmee op 940 kiloton per jaar te liggen.

Het aandeel bio-methanol is afhankelijk van het aanbod aan groen gas. Ook gaan in de toekomst andere groene grondstoffen tot bio-methanol worden omgezet. Bio-methanol is onder andere te gebruiken als biobrandstof voor bijmenging in benzine.

Op dit moment ligt het aandeel bio-methanol rond de 10 tot 15% van de productie. Plan is om dit aandeel de komende jaren weer verder te laten stijgen. Daarmee wordt BioMCN het eerste bedrijf ter wereld dat op een dergelijke industriële schaal bio-methanol van hoge kwaliteit op de markt brengt.

De investering betekent een flinke stimulans voor de werkgelegenheid in de regio. Er komen ongeveer 30 vaste arbeidsplaatsen bij, waarvoor de werving en selectie inmiddels is begonnen. Daarnaast levert de investering ook veel indirecte werkgelegenheid op. Naar schatting zullen met de renovatie enkele honderden indirecte arbeidsplaatsen gemoeid zijn.

Volgens Paul Compagne, plantmanager van BioMCN, kan bio-methanol een grote rol spelen in het verder verduurzamen van Nederland. In de toekomst zou het aardgas, dat nu als grondstof wordt gebruikt, vervangen moeten worden door groen gas en andere bio-grondstoffen.

‘We zullen op de langere termijn echt van het fossiele aardgas af moeten. Onze ambitie is dan ook dat we gestaag blijven doorwerken aan de vergroening van onze methanol,' aldus Paul Compagne.