4,7 miljard euro naar onderzoek binnen Nederlandse topsectoren

Onderzoekers en consortia kunnen in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 voor het eerst ook programma's ontwikkelen in samenwerking met internationale partners.

Trefwoorden: #innovatie, #kennis, #NWO, #onderzoek, #subsidie, #topsector

Lees verder

Nieuws

( Foto: NWO )

ENGINEERINGNET.NL - Met het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren.

Dit heeft als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd.

NWO steekt 550 miljoen euro in het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Hiermee legt het een solide wetenschappelijke basis onder innovatie in Nederland, door het selecteren en financieren van de beste onderzoeksprojecten binnen de Kennis- en Innovatieagenda's van de topsectoren.

In de onderzoeksprogramma's geeft NWO speciale aandacht aan de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Waar mogelijk is in de programmering verbinding gezocht met de Nationale Wetenschapsagenda en de kennisagenda's van de departementen.

NWO-voorzitter Stan Gielen: 'Nog meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op thema's en initiatieven die verbindingen leggen tussen onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling, onder meer met een geheel nieuwe cross-over call. Daarnaast kunnen onderzoekers en consortia voor het eerst ook programma's ontwikkelen in samenwerking met internationale partners, volgens het principe money follows collaboration.'

Van de NWO-bijdrage wordt 272 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook bedrijven significant aan meebetalen: de publiek-private samenwerkingen. Hiervan wordt 240 miljoen euro ingezet voor onderzoek in thematische calls en gerichte programma's zoals partnerships, 24 miljoen euro via de NWO-instituten (inclusief het eScience Center en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en 8 miljoen euro voor publiek-private samenwerking met hbo-instellingen.

De resterende 278 miljoen euro komt ten goede aan activiteiten voortkomend uit de topsector-roadmaps, zoals praktijkgericht onderzoek (12 miljoen euro), onderzoeksfaciliteiten en ICT (100 miljoen euro) en onderzoek aan NWO-instituten (60 miljoen euro).

Tot slot bestaat een deel van de NWO-bijdrage uit vrij onderzoek gericht op topsectoren (80 miljoen euro) en bedragen de uitvoeringskosten 26 miljoen euro.