Vlaams Actieplan Asbestafbouw pakt 2,3 miljoen ton asbest aan

De Vlaamse regering heeft 27,2 miljoen euro vrijgemaakt voor 2018 en 2019 ten behoeve van asbestverwijdering in scholen, woningen en andere gebouwen, en asbestinzameling op recyclageparken.

Trefwoorden: #Actieplan Asbestafbouw, #asbest, #bouwmateriaal, #certificering, #daken, #databank, #deskundigen, #gevels, #inventaris, #inzameling, #OVAM, #recyclage, #verwijdering, #vezels, #Vlaams, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: rafaelbenari - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het gebruik van asbest in België is sinds 2001 verboden, maar er blijkt nog ongeveer 2,3 miljoen ton asbest in Vlaamse woningen, scholen en bedrijven te zitten, aldus OVAM.

Er zijn ongeveer 3500 bouwmaterialen gekend waarin asbest verwerkt werd. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor de aanwezigheid van asbest in gebouwen vaak onbekend is.

Veel van deze asbesthoudende materialen zijn aan het eind van hun levensduur verweerd. Dit vergroot het risico op het vrijkomen van asbestvezels waardoor bewoners of gebruikers gezondheidsrisico’s kunnen oplopen.

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw rust op twee pijlers: een duidelijk regelgevend kader en ondersteunend beleid. Het gaat daarbij onder meer om de invoering van een asbestinventarisplicht voor gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd.

Eigenaars zullen bij verkoop vanaf 2021 of 2022 over een asbestinventaris moeten beschikken. Het regelgevende kader hiervoor is in voorbereiding en moet nog goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.

Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid dat alle gebouweigenaars van gebouwen met een risicobouwjaar over een asbestinventaris beschikken. De OVAM zal hiervoor een centrale databank beheren en toezien op een certificatiesysteem voor erkende asbestdeskundigen.

De Vlaamse Regering wil eigenaars maximaal stimuleren om asbesttoepassingen te verwijderen die op basis van de asbestinventaris in slechte staat blijken. Asbestcement daken en gevels en de losgebonden asbesttoepassingen sowieso tegen 2034, andere toepassingen in slechte staat tegen 2040.

Voor publieke gebouwen voorziet de ontwerpregelgeving dat deze mijlpalen al een verplichting zijn. Voor andere gebouwen hanteert de Vlaamse overheid ze voorlopig als streefdatum.

Voor 2018 en 2019 is er 27,2 miljoen euro beschikbaar voor asbestverwijdering in scholen, asbestinzameling op recyclageparken en voor asbestverwijdering door lokale besturen of intercommunales voor particulieren of bedrijven.