Haven Zeebrugge verwerkte vorig jaar 40,1 miljoen ton goederen

Voor de Haven van Zeebrugge is dit een stijging van 8% ten opzichte van 2017, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de voor Zeebrugge belangrijke sectoren roll-on/roll-off en LNG.

Trefwoorden: #aardgas, #bulk, #containers, #containerterminal, #Cosco Shipping Ports Zeebrugge, #fruit, #Haven Zeebrugge, #Japan, #LNG wagens, #Qatar, #roll-on/roll-of, #roro, #SECU's, #StoraEnso, #stukgoed, #Yamal contract

Lees verder

Nieuws

( Foto: Haven Zeebrugge - © Henderyckx )

ENGINEERINGNET.BE - De roll-on/roll-off trafieken stegen met +6,4% tot een volume van bijna 16 miljoen ton.

Deze stijging realiseerden zich hoofdzakelijk op het Verenigd Koninkrijk (+5,7%), Ierland (+16,8%) en Spanje (+21,4%), omwille van de nieuwe verbinding van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting op de route van Finnlines op Bilbao. Ook de deepsea roro-trafieken stegen 10%.

De stopzetting van de dienst op Rosyth (-500.000 ton) werd gecompenseerd door de groei op de dienst op Teesport (+200.000 ton) en Hull (in LoLo en RoRo +250.000 ton).

Net zoals vorig jaar behandelde Zeebrugge 2,8 miljoen nieuwe wagens, na jaren van opeenvolgende groei records.

De containers in TEU stegen +5,2%, maar het tonnage containers in de haven van Zeebrugge zakte met -1,3% tot 15,2 miljoen ton.

De nieuwe containerterminal Cosco Shipping Ports Zeebrugge benutte dit jaar 37% van de beschikbare capaciteit. De verwachtingen voor 2019 zijn positief.

De vloeibare bulk steeg sterk (+63%) tot een totaal van 6,7 miljoen ton door de toename van de behandeling van vloeibaar aardgas. De LNG-trafiek heeft het een aantal jaren minder goed gedaan in Zeebrugge door de grote vraag naar LNG in Japan.

Doordat het volume LNG vanuit Qatar opnieuw toenam, en vooral ook dankzij de volumes via het Yamal contract, kwam het LNG-volume het afgelopen jaar uit op 3,5 miljoen ton (+257,7%).

Het stukgoed in de haven is gedaald met -21,8% naar circa 1 miljoen ton. Er werd onder andere minder fruit als stukgoed behandeld, omdat er veel fruit gecontaineriseerd in de haven aankomt. Ook papierpulp, papier en karton worden niet meer als stukgoed behandeld. Dit volume wordt wel in de SECU’s van StoraEnso als containers geregistreerd.

De vaste bulk daalde met -6,1% tot 1,2 miljoen ton, zoals bij zand en grint, veevoeders, granen en steenkool. Er was een stijging en een record in het aantal shiften (meer dan 350.000 +0,8%) en in het aantal havenarbeiders (2.100 havenarbeiders +1,7%).

In 2018 werden 140 havenarbeiders aangeworven en werd een werfreserve van 200 mensen aangelegd.