5 miljoen euro uit Interreg 2 Seas-fonds voor provincie Antwerpen

Europa investeert via het Interreg 2 Seas-fonds 5 miljoen euro in 9 nieuwe projecten in de provincie Antwerpen. 5 projecten rond sociale thema’s en 4 rond duurzame energie en klimaatadaptie.

Trefwoorden: #Europa, #Interreg, #Interreg 2 Seas, #klimaat, #Provincie Antwerpen, #sociale innovatie, #subsidies

Lees verder

Nieuws

( Foto: screenshot Interreg 2 Seas )

ENGINEERINGNET.BE - Voor de uitvoering van deze projecten werken partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Noord-Frankrijk samen.

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese Samenwerking: “Het belang van Europa voor de socio-economische ontwikkeling van onze provincie valt niet te ontkennen. In de huidige programmaperiode zijn er alleen al in het Interreg 2 Zeeën-programma 34 projecten met Antwerpse partners goedgekeurd, goed voor 19 miljoen euro aan subsidies.”

Het Interreg 2 Seas-programma zet in op sterke, duurzame economieën en samenlevingen rond de Noordzee en het Kanaalgebied. Het fonds heeft een totaalbudget van 240 miljoen euro om projecten te ondersteunen in de periode 2014-2020.


Dit zijn de projecten uit het thema sociale innovatie zijn:

  1. I KNOW HOW van de Artevelde Hogeschool voor de ondersteuning van kankerpatiënten,
  2. UZA, Artesis Plantijn Hogeschool (AP) en vzw Gio gaan in het project PATH betere voorlichting organiseren voor aanstaande ouders over de zorgverlening, hulp en ondersteuning,
  3. AP is ook partner in het project SHIFT, voor een betere seksuele gezondheidszorg voor ouderen,
  4. ORPHEUS onderzoekt radicaliseringspreventie bij jongeren,
  5. in het project VRAC wil men het probleem van vroegtijdige schoolverlaters en schoolse vertragingen aanpakken.

Dit zijn de projecten rond duurzame energie & klimaatadaptatie:

  1. Kamp C wil als partner in het CBCI-project het gebruik van materialen en energie in de bouwsector verminderen en hergebruik stimuleren,
  2. de Dienst Integraal Waterbeheer van de provincie Antwerpen wil met het project CO-ADAPT zowel inzetten op klimaatbeheer als ruimtelijke planning,
  3. het project ISHY gaat concrete toepassingen van hybride en waterstoftechnologieën in schepen en havens demonstreren om de CO2-uitstoot in deze sector te doen dalen,
  4. het project SHIFFT focust op het weghalen van de barrières rond de installatie van duurzame verwarmingsoplossingen in bestaande gebouwen.