Eetbare insecten bevatten weinig vervuilende stoffen

UAntwerpen onderzocht de potentiële aanwezigheid van gevaarlijke organische chemicaliën in insecten. Hieruit blijkt dat de chemische besmetting van insecten over het algemeen laag is.

Trefwoorden: #brandvertragers, #broeikasgas, #chemicaliën, #chromatografie-massaspectrometrie, #CO2, #eiwit, #Giulia Poma, #insecten, #methaan, #POP's, #productieproces, #prof. Covaci, #teelt, #UAntwerpen, #weekmakers

Lees verder

research

( Foto: stockphototrends - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Traditionele voedingsbronnen hebben vaak ook een negatieve impact op het klimaat: denk bijvoorbeeld aan de CO2- en methaanuitstoot bij veeteelt.

De voorbije jaren doken meerdere alternatieven op, waaronder eetbare insecten. Ook in België zijn er ondertussen sprinkhanen, kevers en andere insecten op de markt.

Eetbare insecten vormen een duurzaam alternatief voor de conventionele bronnen van dierlijke eiwitten. Insecten hebben een hoge voedingswaarde, genereren een lage uitstoot van broeikasgassen en de teelt verloopt veel efficiënter dan bij traditionele veeteelt. In veel landen worden insecten al lang gegeten, al roept het in onze contreien nog steeds weerstand op.

Belangrijk is ook dat het eten van insecten geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument. “Zoals bij elke voedselbron moet de potentiële aanwezigheid van gevaarlijke organische chemicaliën met mogelijke hormoonverstorende eigenschappen, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), weekmakers en brandvertragers (FR's), worden onderzocht”, zegt dr. Giulia Poma, als wetenschapster verbonden aan de Onderzoeksgroep Toxicologie van de Universiteit Antwerpen.

Poma en haar collega’s deden onderzoek naar het verontreinigingsniveau hiervan in eetbare insecten. In vijf Europese en drie Aziatische landen bestelden de wetenschappers voor menselijke consumptie gekweekte sprinkhanen, kevers, vlinders, libellen en andere insecten. De dieren werden uitgebreid geanalyseerd, onder meer met gas-en liquid chromatografie-massaspectrometrie.

Projectbegeleider prof. Covaci: “Het niveau van chemische besmetting varieerde sterk, afhankelijk van de soort, het productieproces en het land van herkomst, maar de vervuiling was over het algemeen laag en vergelijkbaar met andere veelgebruikte dierlijke producten.”