Ontwikkeling tool voor matching ingenieursstudenten en industrie

KU Leuven heeft drie types ingenieurs gedefinieerd. Aan de hand van een online test ontdekken studenten welk type bij hen past. Op basis daarvan kunnen ze op zoek naar een geschikte job.

Trefwoorden: #Alex Massoels, #Engie, #Greet Langie, #industrie, #ingenieurs, #innovatie, #job, #klantgericht, #KU Leuven, #matchmaking, #optimalisatie, #PREFER, #Sofie Craps, #tool, #TU Delft, #TU Dublin

Lees verder

Techniek

( Foto: vadimgozhda - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Industrieel ingenieurs zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Veel studenten hebben al zicht op een job voordat ze afstuderen. “Er is een grote verscheidenheid aan jobs voor ingenieurs en daar staan studenten vaak niet bij stil”, zegt professor Greet Langie, promotor van het PREFER-project.

“Sommige ingenieurs werken nieuwe producten uit, anderen hebben meer contact met klanten en weer anderen werken aan de optimalisatie van één klein onderdeeltje binnen een groter systeem.” Na een jaar op de arbeidsmarkt blijkt dat veel kersverse ingenieurs niet op hun plaats zitten. Dit is jammer voor de studenten en voor de bedrijven die een jaar lang in hen investeerden.

Binnen het PREFER-project van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven ontwikkelde onderzoekers een tool om een mismatch tussen de pas afgestudeerde ingenieur en zijn of haar toekomstige job zoveel mogelijk te vermijden. Dit gebeurde in samenwerking met TU Delft en TU Dublin.

“We definieerden drie types ingenieurs”, zegt Sofie Craps, de doctoraatsstudente die mee de tool ontwikkelde. “We maken een onderscheid tussen mensen die gericht zijn op innovatie, optimalisatie of klantgerichtheid.”

De studenten vullen een vragenlijst in waarbij ze moeten aangeven hoe ze zouden reageren in 23 verschillende situaties. Hun reactie bepaalt hoe ze aanleunen bij één van de drie types. “We legden de situaties ook voor aan ingenieurs die al wat jaren op de teller hebben. Hun antwoorden vormen de basis waarmee de antwoorden van de studenten vergeleken worden.”

Op basis van hun antwoorden krijgen de studenten een rapport over hun profiel. Zo kunnen ze beter inschatten welke functies op de arbeidsmarkt bij hen passen.

Ook vanuit de industrie is er veel interesse voor de PREFER-tool. “Veel jongeren die aan ingenieursstudies beginnen, denken later te werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten”, zegt Alex Massoels, voormalig teamleader Recruitment & Mobility bij Engie. “Slechts een kleine minderheid komt in zo'n functie terecht. PREFER maakt studenten bewust van andere opties.”

Meer dan 100 mensen uit ruim 20 bedrijven werden tijdens het ontwikkelingsproces betrokken bij de ontwikkeling van PREFER.


PREFER is beschikbaar op www.iiw.kuleuven.be/prefer. Studenten kunnen er individueel mee aan de slag en docenten kunnen de tool gebruiken tijdens hun lessen.