Brussels Airport wil uitstoot ultrafijnstof verder verlagen

De luchthaven gaat onder meer het gebruik van modernere en minder belastende toestellen nog verder stimuleren via gedifferentieerde tarieven op basis van uitstoot en geluid.

Trefwoorden: #Brussels Airport, #elektra, #elektrisch, #landingsbaan, #luchtkwaliteit, #meetpunten, #motor, #parkingplaats, #partikels, #taxiën, #toestel, #uitstoot, #ultrafijnstof, #VITO, #Vlaamse Milieu Maatschappij, #vliegtuig

Lees verder

Techniek

( Foto: Brussels Airport )

ENGINEERINGNET.BE - Op Brussels Airport werd in 2019 de uitstoot van ultrafijne stofpartikels in kaart gebracht op 8 meetpunten op en rond de luchthaven, gedurende twee maanden in de zomer en twee maanden in de winter. De resultaten liggen volledig in lijn met een eerdere studie uit 2015, uitgevoerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij, en ook met de resultaten die worden gemeten op andere luchthavens.

De gemiddelde concentratie van ultrafijnstof in de omgeving van de luchthaven is 10 à 20.000 partikels/cm³. Dit is vergelijkbaar met meetpunten op een stedelijke achtergrondlocatie. Er komen lokaal korte pieken voor die tot 7 keer hoger kunnen zijn.

De allerhoogste pieken worden gemeten op de landingsbanen zelf, bij vertrek of landing. Naarmate de afstand tot het luchthaventerrein toeneemt, neemt ook de concentratie ultrafijnstof snel af.

Brussels Airport heeft al verschillende maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo is onder meer de taxitijd van de vliegtuigen ingekort en gebruiken vliegtuigen slechts één motor om te taxiën. Zelfs als die motor iets harder moet werken, zorgt dit voor minder uitstoot dan twee motoren.

Vliegtuigen worden op hun parkingplaats onmiddellijk aangesloten op centraal opgewekte elektra om de vliegtuigmotoren zo snel mogelijk af te leggen en om ze pas op het laatst mogelijke moment terug op te starten.

Er zijn gedifferentieerde tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen op basis van geluidsprestaties. Zo wil Brussels Airport het gebruik van modernere en dus ook minder belastende toestellen stimuleren. De meest belastende vliegtuigen betalen tot 3 maal meer opstijg- en landingsvergoeding.


Hier onder nog een aantal maatregelen die uitgevoerd zullen worden:

  • Het gebruik van modernere en minder belastende toestellen wordt nu verder gestimuleerd via tarieven die nog meer gedifferentieerd zijn op basis van uitstoot en geluid.
  • De mogelijkheden voor elektrisch taxiën worden onderzocht. Brussels Airport bekijkt hoe dit op de luchthaven is toe te passen.
  • Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om ultrafijnstof zo dicht mogelijk bij de bron te capteren.
  • Daarnaast heeft Brussels Airport beslist om de proefdraailocatie te verplaatsen om het grondgeluid voor de omwonenden te verminderen.