Bio-asfalt op basis van lignine krijgt impuls

Wageningen Food & Biobased Research neemt met onder meer Dura Vermeer en Avantium het voortouw om bitumen in asfalt op grote schaal te vervangen door de natuurlijke bindstof lignine.

Trefwoorden: #asfalt, #Asfalt Kennis Centrum, #Avantium, #bitumen, #broeikasgas, #CO2, #Dura Vermeer, #fietspad, #gras, #hout, #lab, #lignine, #productieproces, #recycling, #stro, #TNO, #universiteit, #Wageningen, #WUR

Lees verder

Techniek

( Foto: WUR )

ENGINEERINGNET.BE - Lignine komt in grote hoeveelheden vrij bij de productie van papier en karton, maar wordt nu nog laagwaardig ingezet als brandstof voor de energieopwekking.

In Europa wordt jaarlijks circa 15 miljoen ton bitumen verwerkt in asfalt. Er ligt dus een groot potentieel voor lignine.

“De natuurlijke lijmstof lignine geeft, net als bitumen, structuur en houvast geeft aan asfalt," zegt lignine-expert Richard Gosselink van Wageningen Food & Biobased Research. "Het is ook in grote hoeveelheden te produceren."

"Door de helft van bitumen te vervangen door lignine, daalt de CO2-uitstoot met 20% doordat dit broeikasgas voor lange tijd in de weg wordt opgeslagen. Een ander voordeel is dat lignine op lagere temperaturen te produceren is dan bitumen; er is dus veel minder energie nodig.”

Sinds 2015 ligt er lignineasfalt op verschillende locaties in de provincie Zeeland. In 2017 werd ’s werelds eerste ‘ligninefietspad’ neergelegd op de campus van Wageningen University & Research.

Op al deze plekken lijkt lignine de vergelijking met bitumen met glans te doorstaan. “Dat biedt perspectief,” meent Gosselink. "De markt is er klaar voor om bitumen stapsgewijs te vervangen door lignine. Voorwaarde is wel dat de productie van geschikte lignines de komende jaren sterk wordt opgevoerd.”

"In het project CHAPLIN gaan we de technologie verder testen met andere typen lignine uit Nederlandse biomassareststromen, zoals hout, stro en gras," aldus Gosselink. "Nieuwe toepassingen gaan we in het lab testen en door op verschillende locaties demonstratiewegen aan te leggen."

"Daarnaast kijken we hoe we het productieproces kunnen optimaliseren, het asfalt in de gebruiksfase kunnen monitoren en hoe we lignineasfalt na gebruik kunnen integreren in het recycleproces waaraan de asfaltsector gewend is.”


Wageningen Food & Biobased Research coördineert project CHAPLIN. Andere partners zijn onder meer Biobased Delta, Utrecht University, Asfalt Kennis Centrum, TNO, H4A, NTP, Dura Vermeer, Latexfalt, Vertoro en Avantium Chemicals. Het project loopt tot eind 2021.