Ontwikkeling van medische technologieën voor Covid-19 bestrijding

Het project INNO4COV-19, goed voor 6,1 miljoen euro, moet de komende twee jaar de commercialisering van nieuwe producten voor de bestrijding van COVID-19 in Europa ondersteunen.

Trefwoorden: #analyse, #beschermingsmiddelen, #certificering, #Coronavirusinitiatief, #COVID-19, #diagnosesystemen, #EU, #halfgelaatsmaskers, #INNO4COV-19, #lab-to-lab, #medische technologie, #VITO

Lees verder

Techniek

( Foto: drmicrobe - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Op zoek naar een snelle ontwikkeling van producten - van medische technologieën tot bewakingsoplossingen - geeft het project een impuls aan innovatie om het coronavirus aan te pakken. Het consortium telt 11 partners en staat onder de leiding van het International Iberian Nanotechnology Laboratory.

De missie van INNO4COV-19 is het creëren van een "lab-to-fab" platform en een samenwerkingsverband waar bedrijven en referentielaboratoria de instrumenten vinden voor het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologieën - van idee-evaluatie tot marktwerking.

Dit werk wordt uitgevoerd in het kader van het Coronavirusinitiatief van de EU. Door een nauwe samenwerking met alle gefinancierde projecten is de tijd te verkorten die nodig is om een veelbelovend product op de markt te brengen.

INNO4COV-19 is opgezet om maximaal 30 testgevallen en toepassingen te ondersteunen op diverse gebieden, variërend van medische technologieën, milieubewakingssystemen, sensoren, bescherming van gezondheidswerkers, kunstmatige intelligentie en datamining.

Om dit te bereiken gaat de helft van het projectbudget naar ondersteuning van 30 bedrijven die in het eerste jaar van het project via openstaande oproepen zijn geselecteerd.

De deelnemers ontvangen elk maximaal 100.000 euro en profiteren van de technische, regelgevende en zakelijke expertise van het INNO4COV-19 consortium.

In dit project ondersteunt een multidisciplinair VITO-team de ontwikkeling van innovatieve diagnosesystemen en beschermingsmiddelen.

VITO Health levert een reeks gouden standaard benchmarking technieken voor de analytische validatie van toestellen. Via samenwerkingen met ziekenhuizen heeft VITO toegang tot patiëntenstalen om de klinische prestaties te testen.

Als geaccrediteerd laboratorium voor het testen van filterende halfgelaatsmaskers (EN149) en leider op het gebied van membraan- en aërosoltechnologie, biedt VITO expertise en hulpmiddelen om te helpen bij de analyse en certificering van beschermingsmiddelen.