Slimme radar in Gentse haven laat optimaal gebruik windturbines toe

Dankzij de innovatieve 3D-technologie van deze radar kan Luminus continu alle vliegbewegingen in een straal van 7 km rondom haar windturbines detecteren en kan zo het gebruik optimaliseren.

Trefwoorden: #3D, #detectie, #Gentse haven, #Luminus, #radar, #Robin Radar Systems, #windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - MAX is een 3D-radar, van snelgroeiend technologiebedrijf Robin Radar Systems, die werd ontwikkeld om objecten op te speuren in de lucht.

Dit type toestel, dat doorgaans op luchthavens wordt gebruikt om vogels op te sporen, kan ook ingezet worden voor natuurstudies of om de risico’s op vogelsterfte door windparken te verminderen.

Sinds kort wordt deze radar door Luminus ingezet in de Gentse Haven om het gedrag van vogels te analyseren. In tegenstelling tot klassieke natuurstudies, waarbij gedurende enkele dagen vogeltellingen worden uitgevoerd aan de voet van een windturbine, neemt de radar permanent vogelbewegingen waar.

Dankzij de radar bekomt Luminus een veel diepgaander beeld van de vogelbewegingen in de Gentse haven. Een team van natuurexperten zal de data verwerken die gedurende zes maanden worden verzameld.

Aan de hand van de resultaten kan het energiebedrijf zijn windturbines heel gericht stilzetten, bijvoorbeeld een welbepaald uur in de nacht.