Fluxys wordt industriële partner in Duits project

De aandeelhouders van Hanseatic Energy Hub, ontwikkelaar van het LNG-terminalproject in het Duitse Stade, zijn akkoord dat Fluxys als industriële partner in het project stapt.

Trefwoorden: #Fluxys, #Hanseatic Energy Hub, #LNG, #LNG-terminal

Lees verder

Techniek

( Foto: Hanseatic Energy Hub )

ENGINEERINGNET.BE - Het LNG-terminalproject zou een bijkomend ingangspunt aanbrengen naar de grootste gasmarkt in Europa en een aanvulling betekenen voor de bestaande industriële cluster in Stade (nabij Hamburg). De installatie zal aanzienlijke uitzendcapaciteit voor aardgas bieden en ook LNG ontsluiten als alternatieve brandstof voor scheepvaart en zwaar vervoer.

Voor Fluxys sluit het project nauw aan bij zijn strategie om bij te dragen tot de energietransitie. De LNG-terminal in Stade kan Duitsland namelijk ondersteunen in zijn kernuitstap en de uitfasering van de stroomproductie met steenkool en bruinkool door de aardgasbevoorradingsroutes naar het land te diversifiëren in een context van toenemende invoerbehoefte.

Het plan van Hanseatic Energy Hub en Fluxys is om gezamenlijk een LNG-terminal met een nagenoeg koolstofneutrale voetafdruk te bouwen die de restwarmte van de lokale industrie gebruikt voor het hervergassingsproces.

Het is ook de opzet om van de terminal een LNG-hub te maken door logistiek te voorzien voor de distributie ervan via het spoor, de weg en kleine LNG-schepen en tevens door bio-LNG aan te bieden voor de scheepvaart en het zwaar wegvervoer.

Tot slot is er ook de ligging van de terminal in een chemische industriecluster: die positioneert de installatie als een belangrijke hefboom in de ontwikkeling van koolstofarme gassen op het pad van de energietransitie.


ACHTERGROND
Als industriële mede-investeerder en langetermijnexploitant draagt Fluxys 30 jaar expertise in LNG-terminalling bij die zowel de commerciële, technische als operationele domeinen bestrijkt.