Beperken klimaatimpact van Europese kunststofwaardeketen

Het Europees Milieuagentschap heeft een rapport gepubliceerd over het vinden van manieren om kunststoffen compatibel te maken met een koolstofarme economie, met onder meer VITO.

Trefwoorden: #biogebaseerd, #CO2, #ETC/WMGE, #Europees Milieuagentschap, #kunststof, #rapport, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: xxlphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het nieuwe rapport 'Greenhouse gas emissions and natural capital implications of plastics' biedt een analyse van de effecten van alle stappen in de kunststofwaardeketen van de EU, waaronder grondstofextractie, raffinage, kraken, compounding, conversie, afvalbeheer, met uitzondering van de gebruiksfase.

Het rapport is gepubliceerd door het European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy, ofwel ETC/WMGE, dat onderdeel is van het Europees Milieuagentschap. VITO speelt een leidende rol in het ETC/WMGE.

Het rapport richt zich op de directe en indirecte gevolgen van het Europese kunststoffensysteem, en de gevolgen buiten Europa die verband houden met het kunststofverbruik in de EU.

Ook biedt het inzichten om toekomstige discussies over mogelijkheden en beperkingen van circulaire kunststoffen en de effecten hiervan op het klimaat en ecosystemen te onderbouwen.

De totale broeikasgasemissies van de kunststofwaardeketen in de EU werden voor 2018 geraamd op 208 Mt CO2-eq. Hiervan houdt 63% verband met de productie van kunststoffen. De verwerking van deze polymeren tot producten is goed voor 22%, en de verwerking van kunststofafval voegt daar 15% aan toe, vooral door verbranding.

De kunststofwaardeketen beschikt over een groot en tot nu toe ongebruikt potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen door het huidige lage recyclagepercentage te verhogen.

Hoogwaardige recyclage van kunststoffen kan de klimaatimpact op twee manieren verminderen:

  • De CO2-uitstoot bij de verbranding van het kunststofafval wordt vermeden.
  • De output kan de productie van primaire grondstoffen vervangen en zo de overeenkomstige broeikasgasemissies vermijden.

De omschakeling van fossiele kunststoffen naar biogebaseerde kunststoffen heeft potentieel om de broeikasgasemissies van de kunststofwaardeketen te verminderen. Het brengt wel andere uitdagingen met zich mee, zoals duurzaam landgebruik en de concurrentie met voedselproductie en de bescherming van ecosystemen.

Het huidige aandeel van biogebaseerde polymeren in de totale kunststofproductie is met 1% zeer gering. Dit soort kunststoffen verkleinen de koolstofvoetafdruk van plastics doordat CO2 wordt vastgelegd tijdens de productie van de biologische grondstoffen voor kunststoffen.

Als we de volledige vraag naar kunststoffen in de EU zouden dekken door biogebaseerde kunststoffen wordt de uitstoot geraamd op 146 Mt CO2-eq in totaal, wat 62 Mt of 30% minder is dan de uitstoot voor de waardeketen op basis van fossiele grondstoffen.