• 21/01/2013
  • |     BB

'Soft skills’ belangrijkst voor burgerlijk ingenieur van de toekomst

Het Nederlandse HR-bureau Jelmer komt na een onderzoek tot de vaststelling dat 'soft skills' voor de burgerlijke ingenieur vandaag (iets) belangrijker zijn dan 'constructief ontwerpen'.

Trefwoorden: #burgerlijk ingenieur, #civiel ingenieur, #ingenieur, #Jelmer

Lees verder

HR

( Foto: Jelmer )

ENGINEERINGNET -- Jelmer, gespecialiseerd in het detacheren van civiele (voor de Belgen: burgerlijke) ingenieurs in Nederland, heeft de resultaten van zijn marktonderzoek ‘De arbeidsmarkt in de civiele techniek’ bekendgemaakt.

De conclusies zijn uiteraard vooral van toepassing op de Nederlandse markt, maar uiteraard kunnen ook burgerlijk ingenieurs in België er de nodige lessen uit trekken.

Zo bleek uit het vorige Jelmer-onderzoek in 2010 dat ‘constructief ontwerpen' als belangrijkste competentie ervaren werd. In 2012 is dat van de eerste plaats verdrongen door 'soft skills' of projectmanagement- en communicatievaardigheden, zoals ketenintegratie, Systems Engineering en BIM.

Daarnaast blijkt uit de monitor dat de vergrijzing in de sector verder toeneemt, dat de instroom van jonge ingenieurs te laag is en dat opleidingen hun studenten nog beter klaar kunnen stomen voor de toekomst.

Dat de sector met vergrijzing te kampen heeft, is al lang geweten, maar de situatie is de afgelopen twee jaren nog verslechterd, aldus het onderzoeksrapport. Momenteel zijn er ruim twee keer zoveel senior (>10 jaar werkervaring) als junior (< 5 jaar werkervaring) civiel ingenieurs in dienst bij de organisaties van de respondenten.

Met name bij overheden zijn relatief weinig jonge civiel ingenieurs aan de slag. Jelmer in zijn rapport: 'Het is onzeker of dit in de toekomst resulteert in krapte op de arbeidsmarkt, maar wel is duidelijk dat met het vertrek van 60-plussers veel kennis verloren gaat'.

Doordat er naar verhouding weinig junior civiel ingenieurs werkzaam zijn, is de vraag naar goed opgeleide jongeren in het vakgebied nog steeds groot.

Starters doen er wel iets langer over dan in 2010 om een passende baan te vinden, maar nog steeds kan ruim 60% binnen vier maanden binnen het vakgebied aan de slag en heeft 93% binnen een jaar een werkplek gevonden.


ACHTERGROND
Jelmer voert het arbeidsmarktonderzoek uit om te monitoren wat zijn trainees kunnen doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en om de discussie over de instroom van jonge ingenieurs in de sector aan te jagen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 125 professionals uit de civiele sector. De respondenten zijn werkzaam bij brancheverenigingen, adviesbureaus, ingenieursbureaus, bouw- en aannemersbedrijven, overheidsinstellingen en technische opleidingsinstanties.