• 18/04/2013

FMTC maakt machines beter door model-gebaseerd ontwerp

Is model-gebaseerd design de enige methode voor machinebouwers om nog voldoende snel en efficiënt te ontwerpen? Ja, zegt het researchcentrum FMTC op basis van meerdere onderzoeksprojecten.

Trefwoorden: #badmintonrobot, #fmtc, #mechantronica, #model based, #Spicer Off-Highway

Lees verder

research

( Foto: FMTC )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaamse machinebouwers zien zich tijdens hun ontwerpproces meer en meer geconfronteerd met een groeiende complexiteit van hun producten. Het is zelfs zover gekomen dat ze er enkel via model-gebaseerd design nog in slagen om snel en efficiënt te ontwerpen. Dat stelt alvast het FMTC – het onderzoekscentrum van mechatronica-bedrijven in Vlaanderen.

Dat is ook meteen de reden waarom het centrum half 2012 een onderzoeksprogramma rond dit thema opstartte, waarvan het tijdens 'Model-Driven Development Days'-event in Eindhoven de resultaten voorstelde.

Tijdens het gespecialiseerde event presenteerden de betrokken ingenieurs enkele mooie democases, waaronder de eerste badmingtonrobot ter wereld. Andrei Bartic, projectleider van het badmintonrobot-project: "Model-gebaseerde analyses lieten toe om een nieuwe robot te ontwikkelen, die volledig autonoom over het speelveld kan rondrijden." (zie LEESTIPS onderaan).

Een andere democase is die van een hybride aandrijflijn. FMTC-projectingenieur Kristof Berx optimaliseerde binnen dat project een aandrijftrein van een zwaar voertuig, bijvoorbeeld voor land-, mijn- of wegenbouw, met behulp van energetische modellen.

Aan de hand van analyses met deze modellen vergeleek hij verschillende mogelijkheden voor energierecuperatie. Door een juiste keuze en dimensionering van het energierecuperatiesysteem werd een brandstofreductie van 25 % bekomen. (zie LEESTIPS onderaan).

Christophe Thomas, manager Controls Development bij Spicer Off-Highway Belgium, was nauw betrokken bij de definitie van het onderzoeksprogramma: "Bij Spicer Off-Highway Belgium zijn we een aantal jaar geleden gestart met het intensieve gebruik van modellen tijdens het ontwerp van nieuwe transmissies. Via het researchprogramma blijven we op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van model-gebaseerd ontwerp."

Gregory Pinte, programmaleider van het nieuwe programma, vult aan: ‘Binnen dit programma onderzoekt FMTC hoe modellen kunnen gebruikt worden om de uitwisseling van informatie tussen de verschillende ontwerpers te stroomlijnen en om betere producten te ontwikkelen."

Hij bevestigt overigens dat het Vlaamse centrum de ambitie koestert om 'op korte termijn uit te groeien tot een toonaangevend kenniscentrum op het gebied van model-gebaseerd ontwerp voor machines'.


BB)

ACHTERGROND
FMTC is het onderzoekscentrum van de toonaangevende mechatronica-bedrijven in Vlaanderen en is een initiatief van Agoria, de Belgische federatie van de technologische industrie. FMTC helpt de kloof tussen academische kennis in de mechatronica en het gebruik hiervan in industriële toepassingen te overbruggen. Teneinde zijn missie te volbrengen, beschikt FMTC over een uniek werkingsmodel van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten. FMTC wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.


LEESTIPS

Ecomechatronics moet machinebouwer méér slagkracht geven

Badmintonrobot Jada scoort wereldprimeur

Bescherming van ACE voor hightech badminton-robot - persbericht

Eco2-Cut: weg naar ecologisch én economisch verspanen - artikel

Nieuwe FMTC-methode maakt ongestructureerde logbestanden van machines toegankelijker