• 10/06/2013

Zaterdag werd helft elektriciteitsverbruik geleverd door zon en wind

De stralende zon en strakke wind op zaterdag 8 juni zorgde voor een nieuw record: op de middag werd 42% van het elektriciteitsverbruik in België geleverd door zonnepanelen en windturbines.

Trefwoorden: #elektriciteit, #elektriciteitsnet, #elektriciteitsproductie, #ELIA, #ODE, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE -- In Duitsland werd op dat moment zelfs 57% van de elektriciteitsvraag door wind en zon geleverd.

Zonnestroom leverde 2 GW uit een geïnstalleerd vermogen van 2,5 GW. Wind was goed voor 0,75 GW bij een geïnstalleerd vermogen van 1,5 GW. Het verbruik op het elektriciteitsnet was 's middags 6,5 GW.

Het is eerder uitzonderlijk dat wind en zon tegelijk op vol vermogen produceren. Beide bronnen zijn complementair waarbij er vooral veel windstroom in de donkere maanden geleverd wordt, zonnestroom in de zonnige maanden.

Opmerkelijk is ook dat het elektriciteitsnet deze recordhoeveelheid goed kon behappen. De onevenwichten te verwerken waren bleven zeer gering. Volgens ODE een bewijs dat hernieuwbare elektriciteitsbronnen, zeer goed in het elektriciteitssysteem ingepast kunnen worden indien alle elektriciteitsbedrijven inspanningen doen om zo correct mogelijk productie en verbruiken in te schatten.

In Vlaanderen kiezen de helft van de consumenten voor groene stroom. Daardoor is er steeds minder nood aan elektriciteitsproductie op basis van kernenenergie, kolen of gas.


Evolutie groothandelsprijzen volgens het http://www.iceendex.com/ handelsplatform

Het is belangrijk dat elektriciteit uit hernieuwbare bronnen de ruimte heeft op het elektriciteitsnet. Op jaarbasis levert in België opgewekte groene stroom, reeds 12% van het totale verbruik om in 2020 meer dan 20% te leveren.

Mede door het groeiende aandeel hernieuwbare bronnen in onze elektriciteitsvoorziening dalen de prijzen op de groothandelsmarkt, waardoor vooral grote elektriciteitsverbruikers genieten van goedkopere energie (zie schema).

Grote elektriciteitsverbruikers spelen meer en meer in op het wisselend aanbod van hernieuwbare bronnen en helpen zo mee het evenwicht op het net te bewaren.


(GL)