• 04/07/2013

EnergyVille gaat samenwerken met onderzoekers uit Nederland en VS

Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille: "Samen met een aantal kernspelers uit Europa en de Verenigde Staten zetten wij eerste stap naar slimme elektriciteitsnetten".

Trefwoorden: #EnergyVille, #samenwerken, #slimme elektriciteitsnetten, #Technische Universiteiten van Nederland, #University of Texas

Lees verder

research

( Foto: EnergyVille, Ronny Belmans )

ENGINEERINGNET.BE -- Het Vlaamse EnergyVille, de Technische Universiteiten van Nederland en de University of Texas hebben vandaag in Houston een intentieverklaring getekend 'voor meer en grotere samenwerking'.

Wereldwijd kampen zowat alle landen – en vooral de Westerse – met verouderde elektriciteitsnetten. Modernisering vraagt gigantische investeringen, iets wat in woelige economische tijden niet evident is. Smart grids- of het intelligent aansturen van het aanbod in functie van de vraag - kunnen daarbij een deel van de oplossing vormen.

Vooral aan leverancierszijde zijn de verwachtingen hooggespannen. Bovendien is het commerciële marktpotentieel groot en kan de technologie als groeimotor dienen voor duizenden nieuwe jobs. Op voorwaarde Vlaanderen voldoende onderzoeksinspanningen doet, en op termijn een technologie of althans een deel ervan, kan aanbieden waar in de rest van de wereld vraag naar is.

In Vlaanderen speelt– onder meer – EnergyVille een vooraanstaande rol. Sinds 2012 verricht dat toponderzoekscentrum onderzoek naar slimme energienetwerken en slimme steden. De onderzoekssamenwerking tussen VITO, KU Leuven en imec is er op de korte tijd van nauwelijks één jaar alvast in geslaagd zich landelijk en Europees in de schijnwerpers te werken.

De nieuwe samenwerking met de universiteiten in Nederland en de VS moet in dat licht gezien worden: het heeft weinig zin om verschillende laboratoria funding toe te schuiven om identiek hetzelfde te onderzoeken en ontwikkelen (ondanks de bij wijlen toch wel stevige competitiedrang van onderzoekers onderling). En het geeft het onderzoek uiteraard een extra dimensie, over de continenten heen, wat poorten kan openen voor latere commercialisatie.

Of zoals Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille het stelt: "De nodige investeringen, ontwikkelingen en innovaties hiervoor krijgen we alleen rond door de handen in elkaar te slaan. Deze intentieverklaring betekent dat wij samen met enkele andere kernspelers uit Europa en de Verenigde Staten hiervoor de eerste stap zetten."

De intentieverklaring past overigens in het kader van de handelsmissie door minister-presidenten Peeters en Rutte bij bedrijven en instellingen in Texas en Californië.


(Bert Belmans)

ACHTERGROND
EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec, met de steun van de stad Genk, de Vlaamse Regering, LRM, POM Limburg, en de Europese structuurfondsen. Het kenniscentrum streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek. In nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners verenigt EnergyVille onderzoek, ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten.