• 08/10/2013

Popfull-experiment: bio-energiegewassen kunnen (nog) niet zonder subsidies

Ouafik El Kasmioui van UAntwerpen onderzocht rendabiliteit van bio-energiegewassen op Popfull, België's grootste bio-energieplantage. Conclusie: het kan (nog) niet zonder financiële steun.

Trefwoorden: #bio-energie, #El Kasmioui, #popfull, #uantwerpen, #universiteit antwerpen, #wetenschap Reinhart Ceulemans

Lees verder

research

( Foto: UAntwerpen )

ENGINEERINGNET.BE -- Bio-energiegewassen vormen een mogelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Maar uit onderzoek van Ouafik El Kasmioui van UAntwerpen, net gedoctoreerd, blijkt dat een bio-energieplantage met snelgroeiende populieren en wilgen energetisch zeker rendabel is, maar dat het telen van de gewassen voorlopig nog niet kan zonder financiële steun.

In Lochristi beheert de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Reinhart Ceulemans de grootste bio-energieplantage van België, 'Popfull'. Uit snelgroeiende populieren en wilgen wordt er energie gewonnen.

El Kasmioui over het project: "Vooraleer we de techniek van energiegewassen op grote schaal kunnen toepassen, moesten we achterhalen in welke mate de teelt van bio-energiegewassen de uitstoot van onder meer CO2 vermindert en of de techniek financieel haalbaar is.”

Op zoek naar antwoorden maakte El Kasmioui een volledige financiële, energetische en broeikasgasbalans van de plantage in Lochristi op.

“Onze financiële analyse toont aan dat een dergelijke plantage met korteomloophakhout in Vlaanderen (nog) niet rendabel kan geteeld worden. Dat ligt onder meer aan de lage biomassaprijs en de relatief hoge pachtkosten voor landbouwgrond. "

Het plaatje oogt mooier als de broeikasgasemissies van de bio-energieplantage onder de loep wordt genomen.

El Kasmioui: “Een gedetailleerde analyse van de belangrijkste broeikasgasemissies (CO2, N2O en CH4) en de energiebalans van de Popfull-plantage toont aan dat zelfs na twee jaar de teelt van korteomloophakhout voor elektriciteit tot 54% emissies vermindert door het uitsparen van fossiele brandstoffen.""

"De techniek is ook energetisch rendabel, ondanks de hoge initiële kosten - in termen van energiegebruik en broeikasgasemissies - die noodzakelijk zijn voor de opstart van de plantage.”

El Kasmioui ging tijdens zijn onderzoek ook dieper in op de recente hervormingen van het Vlaamse hernieuwbare energiebeleid.

Het onderzoek toont aan dat het Vlaamse ondersteuningsmechanisme nog steeds tekortschiet in de ondersteuning van veelbelovende hernieuwbare energietechnologieën. Bovendien wordt de investeringszekerheid nog verder ingeperkt door een gebrek aan langetermijnperspectieven.


(Bert Belmans)

FOTO
De Popfull-plantage kon al op heel wat belangstelling rekenen: zo bezocht prins Filip de plantage. Hier de destijds toekomstige koning naast prof. Reinhart Ceulemans.