Twee miljoen euro voor onderzoek duurzaam ondernemen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek verstrekt deze gelden aan vijf consortia die onderzoeken welke factoren een rol spelen bij succesvol duurzaam ondernemen.

Trefwoorden: #businessmodel, #duurzaam businessmodel, #duurzaamheid, #duurzaam ondernemen, #financiering, #Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, #NWO

Lees verder

research

( Foto: screenshot App De Groene Zaak )

ENGINEERINGNET.NL - In de consortia werken wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen.

Wetenschappelijke disciplines zoals bedrijfskunde, innovatiewetenschappen, psychologie en economie worden met elkaar, met bedrijven en met organisaties verbonden.

Het Groene Brein en De Groene Zaak, twee organisaties die zich sterk maken voor duurzaamheid, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben het initiatief genomen voor dit programma 'Duurzame Businessmodellen'.

Het budget van twee miljoen euro wordt verdeeld over vijf consortia die een bijdrage gaan leveren aan de versnelling van duurzaam ondernemen in Nederland:

 1. Transitie naar duurzame bedrijfsmodellen: leiderschap en het meten van gedeelde waardecreatie
  Consortium: Erasmus Universiteit Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, TNO Hoofddorp (Arbeid), Stichting Phusis en Ministerie van Economische Zaken.
  De transitie van een traditioneel businessmodel naar een duurzaam bedrijfsmodel vergt fundamentele veranderingen in bedrijfsprocessen en nieuwe vormen van leiderschap.
 2. Duurzame innovaties en hun maatschappelijke impact
  Consortium: Radboud Universiteit Nijmegen, Nyenrode Universiteit, TIAS (School for Business and Society) en Tendris.
  Onderzoek naar de maatschappelijke impact van duurzame innovaties, in het bijzonder de impact op klanten, andere bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en media.
 3. Innovatiesystemen- en organisatie
  Consortium: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Provincie Zeeland, Ministerie van Economische Zaken en IUCN NL, Nederlandse afdeling van de International Union for the Conservation of Nature.
  Kenmerkend aan duurzame verdienmodellen is dat de bedrijven sterk worden beïnvloed door niet-commerciële organisaties en intensiever samenwerken met meer verschillende partijen. Hoe werken bedrijven samen met al die verschillende stakeholders om duurzame verdienmodellen tot een succes te maken?
 4. Het opschalen van autodelen in Nederland
  Consortium: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Wageningen, Dialogic Innovatie & Interactie en Stichting Natuur & Milieu.
  Het consortium onderzoekt onder welke voorwaarden autodelen opgeschaald kan worden.
 5. Duurzame bedrijfsmodellen in de praktijk: circulair ingerichte ‘supply chains’
  Consortium: Universiteit van Tilburg, Open Universiteit en NEVI, Kennisnetwerk voor inkoop en supply management.
  Inkoopafdelingen spelen een belangrijke rol bij de transitie van bedrijven van traditionele ‘take make waste’ ketens naar circulaire ketens. Het onderzoek is gericht op de impact van circulair inkopen op de voor inkopers benodigde kennis, vaardigheden en attitudes.