Cocaïnegebruik af te leiden uit vingerafdruk

Een team van Britse en Nederlandse wetenschappers heeft een methode ontwikkeld waarmee uit een vingerafdruk is af te leiden of er sprake is van cocaïnegebruik.

Trefwoorden: #benzoylecgonine, #Cocaïnegebruik, #drugs, #methylecgonine, #Nederlands Forensisch Instituut, #NFI, #toxicoloog, #vingerafdruk, #vingersporendeskundige

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - De twee Nederlandse wetenschappers zijn als vingersporendeskundige en toxicoloog aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verbonden.

Het idee voor de ontwikkeling van de methode ontstond toen Dr. Melanie Bailey van de universiteit van Surrey een werkbezoek bracht aan het NFI.

Als iemand cocaïne gebruikt, zet het lichaam dit om in onder meer benzoylecgonine en methylecgonine. Het lichaam scheidt deze stoffen uit. Sporen hiervan zijn terug te vinden in de afdrukken die onze vingers achterlaten.

De onderzoekers meten de aanwezigheid van deze omzettingsproducten. Doordat ze specifiek deze stoffen meten, kunnen ze een uitspraak doen over of iemand de drug heeft gebruikt of alleen heeft aangeraakt.

Indien de donor van het vingerspoor alleen cocaïne heeft aangeraakt, worden er geen omzettingsproducten, maar wordt gewoon cocaïne gemeten. Het onderzoek beschadigt het vingerspoor niet.

De onderzoekers gebruikten massaspectrometrie – een methode die de chemische eigenschappen van materialen tot in lage concentraties meet - om de vingersporen van personen in een afkickkliniek te analyseren. Ze vergeleken de uitkomsten met de resultaten van speekselonderzoek om te zien of de uitkomsten gelijk waren.

Naast het feit dat er geen bloed of speeksel meer nodig is om cocaïnegebruik aan te tonen, is het grote voordeel dat de methode niet te vervalsen is.

“De identiteit van de verdachte ligt verankerd in de bron van het onderzoek: het vingerspoor,” aldus vingersporendeskundige Marcel de Puit.

De apparatuur waarmee de analyse wordt uitgevoerd, is in het bezit van de universiteit van Surrey. Onderzoeken worden om die reden in Surrey verricht.

De resultaten van het onderzoek verschenen onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Analyst.